Gemeente Alblasserdam

Nieuwsberichten

26/03/2003
Indicatiebesluiten en de afhandeling van evt. bezwaarschriften

Indicatiebesluiten en de afhandeling van evt. bezwaarschriften
-Het bestuur RIO Alblasserwaard en Vijfheerenlanden heeft de directeur van Stichting Ketenzorg mandaat verleend t.a.v. het nemen van indicatiebesluiten met de mogelijkheid tot het verlenen van ondermandaat en het nemen van beschikkingen op bezwaar eveneens met de mogelijkheid tot het verlenen van ondermandaat.
-De directeur van Stichting RIO Ketenzorg verleent ondermandaat t.a.v. het nemen van indicatiebesluiten aan alle zorgadviseurs, teamcoördinatoren, manager zorgadvisering en begeleiding, beleidsmedewerker inhoud en methodiek en beleidsmedewerker kwaliteit en innovatie van de Stichting Ketenzorg.
De directeur van Ketenzorg verleent ondermandaat t.a.v. het nemen van beslissingen op bezwaar aan de Manager Zorgadvisering en Begeleiding.

Deel: ' Indicatiebesluiten en afhandeling bezwaarschriften Alblasserdam '
Lees ook