Gemeente Zwolle

Datum uitgave:
Onderwerp: Zorg en welzijn

De stichting Indië Monument Zwolle is bezig met de oprichting van een monument voor de oorlogsslachtoffers in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. Hiervoor wil zij graag in contact komen met de nabestaanden.

Sinds 15 augustus 1991 herdenkt Zwolle de slachtoffers die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië zijn gevallen. Dit gebeurt ieder jaar bij het centrale monument in het Ter Pelkwijkpark. Bij het 11-jarig bestaan van deze herdenking is de wens uitgesproken om vanaf 2002 bij een 'eigen' monument te herdenken. Begin dit jaar heeft de gemeenteraad ingestemd met plaatsing van een monument in het Park Eekhout. Het is de bedoeling dat dit een gedenkteken wordt voor alle militaire- en burgerslachtoffers in het voormalig Nederlands-Indië in de periode 1941 tot 1962. Dit betreft naast de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog ten tijde van de Japanse bezetting (1941-1945), ook de gevallenen ten gevolge van de Bersiap-periode (1945-1949) en de kwestie Nieuw Nieuw-Guinea (1949-1962).

Monument met gedenkplaat
De stichting Indië Monument Zwolle heeft in samenwerking met de gemeente een ontwerp van Catharina Ramaekers voor het monument gekozen. Op initiatief van de stichting wordt hierop een plaat met namen van militaire slachtoffers aangebracht. Het betreft militairen die in de periode na 5 mei 1945 -1962 uitgezonden zijn naar Nederlands-Indië of Nieuw-Guinea en tijdens deze uitzending om het leven zijn gekomen. Het gaat specifiek om militairen die bij hun overlijden ingeschreven stonden bij de burgerlijke stand van de gemeenten Zwolle en Zwollerkerspel.
De stichting streeft ernaar om het monument op 15 augustus te onthullen tijdens de jaarlijkse herdenking. Bij de plechtigheid wil zij graag zo veel mogelijk nabestaanden van deze militairen betrekken.

Oproep nabestaanden


* De stichting Indië Monument Zwolle roept nabestaanden van de slachtoffers uit Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea uit de periode 1941-1962 op, om deel te nemen aan de herdenkingsplechtigheid die plaats vindt op 15 augustus 2002.

* Ter completering van de gedenkplaat op het monument, wil de stichting graag in contact komen met nabestaanden van slachtoffers die wellicht per abuis niet op onderstaande lijst vermeld staan.

U kunt zich schriftelijk melden bij de stichting Indië Monument Zwolle, de heer A. Hurink. P/a Drecht 37, 8032 CH Zwolle of telefonisch: (038) 465 56 36 en bij geen gehoor (038) 454 13 62

Lijst van omgekomen militairen uit Zwolle en Zwollerkerspel in de periode van uitzending na 5 mei 1945-1962 in Nederlands- Indië en Nieuw-Guinea. Genoemde militairen stonden bij hun overlijden ingeschreven bij de burgerlijke stand van de gemeenten Zwolle en Zwollerkerspel.

Naam Adres/woonplaats Overleden
1. Berg, Hendrik Jan van Seringenstraat 10, Zwolle 30.01.1949 den

2. Bruins, Marten Klein Grachtje 42, Zwolle 01.06.1949
3. Dijkstra, Wiebe Assendorperstraat 95, Zwolle 23.10.1947
4. Elemans, Rudolf Herman Bagijnesingel 19, Zwolle 08.03.1947
5. Erven, Jan van Meentheweg 5, Zwollerkerspel 18.02.1947
6. Haar, Hendrik ter Leeuwerikstraat 10, Zwolle 31.12.1948
7. Hillebrand, Evert Tulpstraat 62, Zwolle 10.08.1946
8. Lemstra, Johannes Grote Lure 28/3, Zwolle 27.02.1949
9. Linde, Hendrik Jan van Nieuwstraat 9, Zwolle 20.03.1946 der

10. Melse, Pieter Rembrandtlaan 75 22.02.1950
11. Poppe, Johannes Kleine Veerweg 13, 05.04.1949 Hermannus Maria Zwollerkerspel

12. Santing, Frederik Bilderdijkstraat 16, Zwolle 11.11.1947 Hendrik

13. Teeken, Leendert Vosmaerstraat 10, Zwolle 23.07.1949 Marinus

14. Vegt, Hendrikus Schellerbergweg 5, 23.04.1949 Johannes Antonius van der Zwollerkerspel

15. Visser, Dirk Katersteeg 14-1, Zwolle 21.01.1949
Bron: Communicatie Datum van 04-07-2002 tot 17-07-2002

Deel: ' Indië-monument in Park Eekhout gemeente Zwolle '
Lees ook