Ministerie van Financien

Algemeen Nieuws Fiscaal beleid Rijksbegroting Decentrale overheden Europa
Vacatures Belastingbulletins De Belastingdienst Domeinen Agentschap Overheidssites Zoeken
Ministerie van Financiën

Titel: Indiening departementale financiële verantwoordingen en slotwetten 1998.


Bewerk document en bewaar op uw PC
Download document: ga op hyperlink staan, rechtermuisknop, "save target as"


Directie Begrotingszaken

Aan:

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

B/1999/158M

29 juni 1999

Onderwerp

Indiening departementale financiële verantwoordingen en slotwetten 1998.

Hierbij doe ik u de in de bijlage genoemde departementale financiële verantwoordingen en slotwetten 1998 toekomen.

Ik verzoek u de procedure die moet leiden tot dechargeverlening van de betrokken ministers over 1998 reeds in gang te zetten.

Ik wijs u erop dat voor de afronding van de procedure het van belang is dat u de beschikking heeft over de verklaring van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer bij de financiële verantwoording van het Rijk over het jaar 1998.

Er wordt naar gestreefd die verklaring eind juni a.s. beschikbaar te hebben.

De minister van Financiën,
Bijlage

Departementale financiële verantwoordingen en slotwetten 1998

Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II)

Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (IV)

Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Ministerie van Defensie (X)

Ministerie van Economische Zaken (XIII)

Fonds Economische Structuurversterking

Den Haag, 29 juni 1999

Deel: ' Indiening departementale financiële verantwoordingen 1998 '
Lees ook