Ministerie van VWS


Indisch huis met indische tuin nabij het indisch monument

Donderdag 20 mei 1999, persbericht nummer 48

Dit is een persbericht van het Indisch Herinnerings Centrum

De Stichting Indisch Herinneringscentrum heeft dit jaar een villa met 6.200 m2 grond weten aan te kopen, gelegen aan de Hogeweg 18-22 in het Van Stolkpark in het stadsdeel Scheveningen van Den Haag. Daar zal worden gevestigd het Nationaal Indisch Herinneringscentrum onder de naam: Het Indisch Huis. Het Indisch Huis zal komen te liggen temidden van een Indische Tuin en een organisch geheel vormen met het Indisch Monument aan de Waterpartij dat op 400 m. afstand ligt.

Op 23 december 1996 heeft de Tweede Kamer zich - bij motie van Mevrouw Van Heemskerk Pillis-Duvekot - uitgesproken voor de totstandkoming van een Indisch Herinneringscentrum. Minister Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 10 december 1998 de aankoop van huis en kavel financieel mogelijk gemaakt door een subsidie van 5,3 miljoen te verlenen. Om te voorzien in aanloop- en exploitatiekosten was door minister Borst eerder al een subsidie van 500.000 per jaar verleend. De totstandkoming van het volledig Indisch Huis zal in fasen geschieden. Dit jaar zal worden aangevangen met de restauratie en aanpassing van het bestaande huis welke ingreep in 2000 zal zijn voltooid. In 2002 zal de aanleg van de Indische tuin beginnen en de bouw van de passage die van de villa naar de eveneens nieuw te bouwen serre of wintertuin zal voeren. Na verloop van tijd zal een jaarlijkse bezoekersstroom vanuit de Indische gemeenschap, oud-Indiëgangers, militairen, toeristen, van naar schatting 25.000 per jaar op gang komen.

Functies

Het Indisch Herinneringscentrum zal verschillende functies vervullen. De eerste is die van gedenkplaats voor de Tweede Wereldoorlog met Azië en de Bersiap-periode, in het verlengde van het Indisch Monument. Daarbij zal tevens aandacht worden geschonken aan de katalyserende werking van deze oorlog op het in Nederlands-Indië traag op gang gekomen dekolonisatie-proces. De belangrijkste en omvangrijkste functie is die van ontmoetingsplaats. Het is een functie, bestemd voor alle belangstellenden in de oorlog in Indië, die eveneens een educatief aspect in zich draagt. waarbij de belangstelling vooral zal uitgaan naar de sociale geschiedenis, naar de vraag hoe gewone mensen hebben weten te overleven in ongewone (oorlogs-)omstandigheden.

De functie van kennisoverdracht is de meest toekomstgerichte. In dit kader zal aandacht worden gevraagd voor het aanleren van interculturele vaardigheden die erop gericht zijn potentiële verschillen tussen culturen niet te ontkennen, maar te erkennen en conflicten waar mogelijk om te buigen tot een dialoog. Velerlei projecten zoals exposities, publicaties, documentaires en onderzoek zullen het Indisch Huis doen uitgroeien tot een middelpunt voor de Indische gemeenschap en voor allen die daarbij willen horen, of gewoon belangstelling hebben voor de Indische achtergrond van de Nederlandse samenleving.

Deel: ' Indisch huis met Indische tuin nabij Indisch monument '
Lees ook