CURSUSPROGRAMMA "ORIËNTATIE OP VERSCHEIDENHEID" 1999
Stichting filosofie Oost - West

Zaterdag 13 maart 10.00 -16.30 uur; toegang ƒ 50,-; aan de zaal te voldoen.
Adres: Vergader- en zalencentrum "Vredenburg 19", Vredenburg 19 in Utrecht.

INDISCHE FILOSOFIE: DE VEDA'S ALS OORSPRONG

Dr. B.M.J. Nagel studeerde filosofie, theologie en godsdienstwetenschappen te Zwolle en Nijmegen en Indo-Iraanse talen en culturen in Utrecht. Hij is docent Vergelijkende Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Bruno Nagel schreef een proefschrift over de Indische wijsgeer Abhinavagupta en publiceerde artikelen over Hindoeïstische en Boeddhistische wijsbegeerte. Onder zijn redactie verscheen in 1988 de bundel Maken en breken. Over productie en spiritualiteit, waarin negen filosofen ingaan op het werk van hun Amsterdamse collega Otto Duintjer. Recent publiceerde Bruno Nagel over Meister Eckhart, onder meer in verhouding tot het Zenboeddhisme. Zijn voornaamste aandacht gaat uit naar het grensgebied van filosofie en spiritualiteit. Met name van het Boeddhisme verwacht Bruno Nagel op dit gebied verhelderende inzichten en impulsen.

Bruno Nagel zal spreken over de Vedische periode. In dit onderdeel maken we kennis met het begin van de Indische filosofie zoals dat naar voren komt in de teksten van de Veda (12e - 6e eeuw voor Chr.). Het denken ontwikkelt zich hier vanuit een rituele en mythische denktrant - waarin kosmische samenhang een steeds sterkere rol speelt - naar het radicale meditatieve eenheidsperspectief van de oudere Upanisaden. Daar vinden we voor het eerst ook de gedachten over karma en reïncarnatie èn over bevrijding daarvan, die voor het Indische denken maatgevend zijn geworden. Aan de hand van enkele oorspronkelijke teksten, met name uit een van de oudste Upanisaden, wordt ingegaan op de eenheid van alles in het Zelf (âtman) en op ervaringsachtergronden daarvan.

Bruno Nagel stelt een syllabus ter beschikking met als titel: Indische filosofie I, De Veda's als oorsprong.

Aanbevolen literatuur

- Gouda, J., De Indische Godsdiensten, Wassenaar Servire, 3e druk, 1994 p. 6-64
- Chemparathy G., Doctrines van het Indiase denken; De oorsprong. In: J. Bor, E. Petersma en J.

- Kingma, De verbeelding van het denken, Amsterdam Contact, 1995 p. 58-66
- Nugteren A., Hindoeïsme. Heden en verleden, Apeldoorn Garant, 1992 p. 17-41
- Callewaert W., India. Betoverende verscheidenheid, Leuven Davidsfonds, 1996 p. 22-33, 40-59

ALGEMENE GEGEVENS:


1. FOW is een landelijke organisatie: de Stichting Filosofie Oost-West wil bijdragen aan de ontwikkeling van mondiaal denken op basis van begrip en respect en niet op basis van politieke macht en economisch gewin. Zij streeft ernaar dat de verschillen in denken samen komen tot een dialoog. De Stichting is levensbeschouwelijk neutraal.


2. Op negen zaterdagen per jaar verzorgen - parallel aan elkaar - vier docenten elk vier uur colleges over een vastgelegd onderwerp.


3. Overige data voor 1999 zijn 6 februari, 13 maart, 24 april, 29 mei, 11 september, 9 oktober, 13 november en 11 december.


4. Telefoonnummers voor inlichtingen over de activiteiten: Hans Bosse telefoon 040 - 2113344 email hj.bosse@wxs.nl en Joke Koppius telefoon 0571 - 270434, email koppius@worldonline.nl.


5. Folder en inschrijven bij: het secretariaat van Filosofie Oost - West Helleberg 4, 5508 BL Veldhoven.


6. Zie voor 13 maart ook:

- Westerse filosofie in de 20e eeuw, Prof dr. O.D. Duintjer
- Russische filosofie; Rusland: het andere Europa, Mevrouw dr. M. van Goubergen


- Spiritualiteit en maatschappelijke betrokkenheid, Dr. J. Bor

===========================================================

Deel: ' Indische filosofie de Veda's als oorsprong '
Lees ook