Gemeente Gent

V e r l e i d e l i j k v e r j a a r d . E e n p r e s t i g i e u z e m a p m e t e e n g r e e p u i t h e t i n d u s t r i e e l e r f g o e d i n O o s t - V l a a n d e r e n (31/08/2001)

Industrieel erfgoed! In Oost-Vlaanderen getuigen nog meer dan 500 gebouwen en sites van de vroegere ambachtelijke en industriële activiteiten van de mens, van de vroegere leef- en werkomstandigheden. Wie dat erfgoed uit het recent verleden wil leren kennen, wordt geconfronteerd met een overvloed aan gegevens. Daarom werd door het Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (MIAT) een informatieve "map-kaart-poster" uitgegeven. Op deze map worden 27 industrieel-archeologisch interessante sites aangeduid. De lezer ontvangt inhoudelijke informatie erover en een kaart van Oost-Vlaanderen duidt de ligging aan. Een 25-tal andere te bekijken of te bezoeken merkwaardigheden worden nog eens in de kantlijn vermeld.

Deze 52 bezienswaardigheden worden telkens met een foto geïllustreerd. De map werd zo ontworpen dat ze tegelijk als kaart, als informatiemap, maar ook als poster kan gebruikt worden. Uit de keuze van de basisfoto
- een interieur met haardroger in het badhuis-zwembad Van Eyck in Gent
- blijkt dat het industrieel erfgoed veel meer is dan het traditionele nostalgische kiekje van de watermolen of de stoommachine. De map verwijst ook naar één van de basistaken van het MIAT als informatiecentrum in verband met industriële archeologie en industrieel erfgoed. Op basis immers van zijn rijke collectie doet het MIAT een ernstige inspanning om het industrieel erfgoed bekend te maken en het verleden in de industriële periode te doen herleven.

De "map-kaart-poster", met afmetingen 65 x 100 cm, werd uitgegeven dankzij de steun van de Culturele Dienst van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Map-kaart-poster

Om het industrieel erfgoed bekend te maken werd op grond van de informatie van deze "map-kaart-poster" eveneens een kleine, maar interessante tentoonstelling opgebouwd die op Open Monumentendag in het MIAT kan worden bezocht. Ze werd opgevat als een bruikleententoonstelling die geïnteresseerde instellingen gratis kunnen ontlenen.

Deze map is gratis te verkrijgen in het MIAT, Minnemeers 9, 9000 Gent op Open Monumentendag, 9 september 2001 van 10 tot 18 uur.

Informatie

Museum voor Industriële Archeologie en Textiel, Minnemeers 9, 9000 Gent,

tel. (09)269 42 00, fax (09)233 07 39, e-mail museum.miat@gent.be

Bevoegd

de heer Sas van Rouveroij, schepen van Cultuur en Toerisme.

Deel: ' Industrieel erfgoed Oost-Vlaanderen in map en expositie '
Lees ook