expostbus51


CBS


CBS:Industriële omzet 9% lager in februari

De omzet van de Nederlandse industrie ligt in februari van dit jaar 9% lager dan in februari 1998. Inmiddels is dit de zesde maand op rij waarin de omzet gedaald is ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. In februari 1999 zijn in bijna alle branches van de industrie lagere omzetcijfers gerealiseerd. Een uitzondering hierop is de papier- en grafische industrie, waar de omzet met 1% licht gestegen is. De voorlopige CBS-cijfers geven verder aan dat de industriële omzet op de binnenlandse markt met 8% is gedaald en op de buitenlandse markt met 9% is afgenomen. In hoeverre de omzetdaling een gevolg is van lagere afzetprijzen maakt het CBS volgende week bekend.

Aardolie- en chemische industrie grootste dalers Evenals in januari is de omzet van de aardolie-, chemische en rubber- en kunststofverwerkende industrie in februari het sterkst gedaald ten opzichte van dezelfde maand van vorig jaar (-14%). Ook de metaalindustrie en de voedings- en genotmiddelenindustrie hebben flink minder verkocht. Bij beide branches zijn de verkopen met 8% afgenomen. In de overige branches waar de omzet is gedaald, bedroeg de daling 5% of minder. De omzetdalingen doen zich vrijwel overal voor bij zowel de binnenlandse als de buitenlandse verkopen.

Daling binnenlandse verkopen en industriële export De binnenlandse verkopen liggen in februari 1999 bijna 8% lager dan in februari vorig jaar; de export van de industrie nam met 9% af. Zowel bij de binnenlandse verkopen als bij de export hebben de grootste omzetdalingen zich voorgedaan bij de aardolie-, chemische en rubber- en kunststofverwerkende industrie. Daarnaast zijn het de metaalindustrie en de voedings- en genotmiddelenindustrie die hun omzet in het binnen- en in het buitenland fors zien teruglopen.

Technische toelichting
De omzetontwikkeling is gebaseerd op gegevens van bedrijven met twintig en meer werknemers die zowel in de verslagperiode van het lopende jaar als in de overeenkomstige periode van het voorafgaande jaar in waarneming zijn geweest. De omzet is exclusief BTW. De gegevens hebben een voorlopig karakter. Februari 1999 en februari 1998 tellen een gelijk aantal werkdagen. Cijfers van voorafgaande maanden kun-nen zijn aangepast op grond van de meest recente gegevens. Tenzij anders vermeld, hebben de ontwikkelingen betrekking op dezelfde periode van het jaar daarvoor.

Deel: ' Industriële omzet 9% lager in februari '
Lees ook