Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek

Datum: 20 december 1996

Industriële orderontvangst in november stabiel

De waarde van de orderontvangst in de industrie is in november op het niveau van oktober uitgekomen. Ook het niveau van de bedrijvigheid is ten opzichte van oktober stabiel gebleven. Per saldo is het aantal maanden werk verder afgenomen. Het indexcijfer van de orderpositie (maart 1996=110) is van 95,9 in oktober gedaald naar 94,3. Verder blijkt uit de meest recente resultaten van de Conjunctuurtest van het CBS dat de ondernemers iets minder goed te spreken zijn over de orderontvangst.

Verwachtingen gematigd positief

De ondernemers in de industrie hebben in september aangegeven dat zij een stijging van hun buitenlandse afzet in het vierde kwartaal voorzagen. Uit eerder door het CBS gepubliceerde cijfers blijkt dat de buitenlandse omzet in oktober met 8% gestegen is ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Mede hierdoor is de industriële productie in deze maand met bijna 3% gestegen.
Volgens de Conjunctuurtest van het CBS is de buitenlandse orderontvangst in november echter gelijkgebleven aan het niveau van oktober. Ook zijn de ondernemers iets minder goed te spreken over de orderontvangst.
Het producentenvertrouwen wijzigt, met de uitkomsten van november eraan toegevoegd, nauwelijks en blijft licht stijgend.

Technische toelichting

Het producentenvertrouwen is een samenstelling van verwachte productie en oordelen over de orderpositie en voorraden gereed product.

Achtergrondinformatie

Voor achtergrondinformatie over de conjunctuurtest industrie, het producentenvertrouwen en meer gedetailleerde informatie over de bedrijfsklassen en de sectoren halffabrikaten, investerings- en consumptiegoederenindustrie kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, Sector Conjunctuur en Technologie, dhr. W.J. de Goede, tel. (070) 337 42 47. E-mail wgde@cbs.nl.

Deel: ' Industriële orderontvangst in november stabiel '
Lees ook