CBS Persbericht


Datum: 11-06-99

Industriële productie in april gelijk gebleven

Het volume van de industriële productie, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, ligt in april van dit jaar op hetzelfde niveau als in maart. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Ten opzichte van april 1998 ligt de productie weliswaar 1,8% lager, maar hierbij wordt opgemerkt dat het productievolume in april vorig jaar hoog was.

Industriële productie sinds mei vorig jaar min of meer stabiel

Het niveau van de industriële productie ligt in de eerste vier maanden van dit jaar 1,6% lager dan in de overeenkomstige maanden van 1998. Het niveau van de productie lag in die periode echter op zijn hoogste punt. In mei 1998 zakte het niveau van de productie terug. Sindsdien beweegt de voor seizoen gecorrigeerde index van de industriële productie zich rondom het huidige niveau. Uit gegevens van de Conjunctuurtest blijkt dat de industriële ondernemers voor de komende maanden een lichte stijging van de productie verwachten.

Beeld voor bijna alle branches gelijk

Ten opzichte van de eerste vier maanden van 1998 ligt de industriële productie in bijna alle branches lager. Alleen in de papier- en grafische industrie is de productie ten opzichte van de eerste vier maanden van 1998 toegenomen. In vergelijking met de laatste vier maanden van 1998 is er in vrijwel alle branches van de industrie sprake van een lichte verbetering van de voor seizoen gecorrigeerde productiecijfers.

Technische toelichting

De productie-index is een samengesteld gewogen volume index van de toegevoegde waarde. De wegingen worden ontleend aan de meest recente Nationale Rekeningen. Voor zover bij de samenstelling van de index gebruik wordt gemaakt van omzetten en of voorraadwaarderingen wordt er rekening gehouden met prijsveranderingen. De bij jaar-op-jaar (april 1999 ten opzichte van april 1998) vergelijkingen genoemde percentages zijn gecorrigeerd voor het gemiddeld aantal werkdagen per maand. Bij de berekening van het aantal werkdagen wordt rekening gehouden met het aantal zaterdagen en zondagen in de maand, alsmede met algemeen geldende feestdagen. Bij maand-op-maand (april 1999 ten opzichte van maart 1999) vergelijkingen zijn de gegevens bovendien gecorrigeerd voor seizoeninvloeden. De cijfers hebben een voorlopig karakter. Cijfers over de industriële productie van voorafgaande maanden kunnen zijn aangepast op grond van de meest recente gegevens.

Achtergrondinformatie

Voor meer informatie over de cijfers kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, dhr. J.F.M. Pijpers, tel. (070) 337 48 73 of E-mail adres: jpps@cbs.nl. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS in Voorburg, tel. (070) 337 58 16.
Tabel 1: Ontwikkelingen van het productievolume, Procentuele mutatie t.o.v. het voorgaande jaar
Omschrijving Mutatie eerste vier maanden t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder

1998

1999 INDUSTRIE

Waaronder:

5,4


-1,6 Voedings- en genotmiddelenindustrie

2,7


-0,7 Textiel-, kleding- en lederindustrie

7,0


-2,4 Hout- en bouwmaterialenindustrie

7,6


-0,1 Papier- en grafische industrie

4,7

2,0 Chemische industrie en kunstgarens

6,1


-4,2 Rubber- en kunststoffenindustrie

8,7


-3,8 Metaalindustrie

6,4


-1,5

DELFSTOFFENWINNING


-13,0

2,9

OPENBARE NUTSBEDRIJVEN


-0,3

1,9

Bron: CBS

Tabel 2: Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de Industrie (1995=100), gemiddelde dagproductie
1995 1996 1997 1998 1999
Januari

92,5

94,5

97,4

106.3

105,1 Februari

99,4

98,7

105,8

110,8

107,1 Maart

100,1

105,0

111,1

112,8

112,5 April

102,7

105,6

109,9

117,4

115,2 Mei

103,6

106,0

111,5

113,6

Juni

105,5

109,8

112,2

114,9

Juli

89,6

91,5

97,2

102,1

Augustus

88,4

92,2

96,1

95,3

September

104,8

108,3

112,2

113,1

Oktober

104,5

108,3

113,7

114,9

November

106,4

109,7

117,8

115,0

December

102,6

101,6

108,0

104,4

Jaar

100,0

102,6

107,7

110,1

Bron: CBS

Tabel 3: Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de Industrie (1995=100), seizoengecorrigeerd
1995 1996 1997 1998 1999
Januari

97,2

99,5

102,3

111,9

110,8 Februari

100,2

99,3

106,5

111,3

107,8 Maart

98,4

102,9

108,8

110,3

110,0 April

98,1

100,9

105,1

112,1

110,0 Mei

100,1

102,4

107,7

109,7

Juni

100,1

104,2

106,6

109,2

Juli

98,7

101,3

107,7

112,6

Augustus

100,2

104,2

108,6

108,6

September

101,5

104,8

108,4

109,1

Oktober

100,2

103,9

109,1

110,3

November

101,3

104,4

112,0

109,2

December

104,0

103,4

110,1

106,3

Jaar

100,0

102,6

107,7

110,1

Bron: CBS

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 11 juni 1999

Deel: ' Industriële productie in april gelijk gebleven '
Lees ook