CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht
PB01-150
12 juli 2001
9.30 uur Industriële productie in mei gedaald

De industriële productie ligt in mei van dit jaar 2,0 procent lager dan in mei 2000. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Daarmee is voor de derde achtereenvolgende maand sprake van teruglopende groeicijfers. De daling in mei is slechts voor een deel toe te schrijven aan een lagere productie in de voedings- en genotmiddelenindustrie als gevolg van de MKZ-crisis. Zo is ook in de papier- en grafische industrie en in de textiel-, kleding- en lederindustrie fors minder geproduceerd dan een jaar eerder. In de metaalindustrie daalde eveneens de productie. Voor de eerste vijf maanden van 2001 komt de productiegroei in de industrie uit op 0,8 procent.

Productiedaling op veel plaatsen in industrie In de meeste onderdelen van de industrie is in mei sprake van een lagere productie. In de voedings- en genotmiddelenindustrie daalde de productie met bijna 5 procent. Deze daling wordt net als in april met name veroorzaakt door de gevolgen van de MKZ-crisis voor de slachterijen. In de metaal en de hout-, bouwmaterialen-, meubel- en overige industrie was in april nog sprake van groei. In de textiel-, kleding- en lederindustrie en de papier- en grafische industrie was al eerder sprake van een daling. Alleen in de aardolie-, chemie- en rubberindustrie is de productie in mei 2001 hoger dan een jaar eerder.

Groeicijfers industrie lopen verder terug Met de productiedaling in mei is voor de derde achtereenvolgende maand CBS-Persdienst sprake van teruglopende groeicijfers in de industrie. De groei voor de eerste vijf maanden van 2001 komt daardoor uit op 0,8 procent. Voor het Postbus 4000 eerste kwartaal bedroeg de groei nog 1,8 procent. De Conjunctuurtest 2270 JM Voorburg
tel. (070) 337 58 16 van het CBS geeft aan dat de industriële ondernemers bovendien negatief fax (070) 337 59 71 gestemd zijn over de orderontvangsten voor de komende maanden. E-mail:
persdienst@cbs.nl

Het CBS
is een dienst van
het Ministerie van
Economische Zaken

CBS Persbericht PB01-150 pagina 1 van 4
Technische toelichting
De productie-index van de industrie geeft de voor prijsveranderingen geschoonde groei weer van de in deze bedrijfstak gevormde inkomens (de `toegevoegde waarde'). De veranderingen ten opzichte van een jaar eerder zijn geschoond voor het aantal werkdagen, uitgaande van het werkdagenpatroon per bedrijfstak.
De veranderingen ten opzichte van de voorgaande maand zijn bovendien gecorrigeerd voor seizoeninvloeden.
De gegevens hebben een voorlopig karakter. Cijfers over de industriële productie van voorafgaande maanden kunnen zijn aangepast op grond van informatie die na de publicatie van het vorige persbericht beschikbaar is gekomen.

Deel: ' Industriële productie in mei 2 procent gedaald '
Lees ook