Gemeente Ede

Infiltratieriool parkeerterrein gemeentehuis

Op 6 september jl. zijn de werkzaamheden voor de herinrichting van het parkeerterrein Bergstraat vóór de hoofdingang van het raadhuis gestart. Bij het maken van de plannen voor de herinrichting is ook het eerder vastgestelde rioleringsbeleid van de gemeente meegenomen. Dit beleid is erop gericht om het relatief schone regenwater niet langer af te voeren naar het (bestaande) riool, maar daar waar het neervalt, te infiltreren in de bodem. Op deze manier wordt het riool ontlast en voor een deel zelfs afgekoppeld. Afgelopen week zijn grote hoeveelheden speciaal vervaardigde poreuze (permeo)buizen en waterdoorlatende zinkputten afgeleverd op het terrein. Het is de bedoeling dat het nieuwe infiltratierioleringssysteem half oktober 2001 in de grond ligt.

Foto 1
Een beeld van de grondwerkzaamheden die op dit moment plaatsvinden. Deze graafmachine is overigens lang niet de enige die daar bezig is. Diverse machines met verschillende afmetingen en functies rijden dagelijks af en aan en zijn op veel plaatsen op het terrein tegelijk bezig met allerhande graaf- en egaliseerwerkzaamheden.

Foto 2
Hierop is goed te zien dat het gaat om poreuze infiltratiebuizen (de rechterbuis is een zogenaamd passtuk en is niet poreus). Onder de vier uiteindelijk te maken parkeervlakken worden de buizen in één lange lijn achter elkaar gelegd op ongeveer 1,5 m diepte. De buizen hebben een doorsnee die varieert van 60 tot 80 cm, afhankelijk van de hoeveelheid water die opgevangen moet worden op de betreffende plek. Het zand waarin de buizen komen te liggen is grof van samenstelling, zogenaamd drainzand. Dit zand laat het water nog beter door. De te plaatsen straatkolken zorgen ervoor dat het oppervlaktewater via molgoten aan de zijkanten van de verharding in het infiltratieriool terechtkomt.

Foto 3
In principe hebben de poreuze buizen voldoende capaciteit om het water op te vangen en te verwerken. Maar ingeval van langdurige en/of heftige regenval kan het nodig zijn om extra overstortcapaciteit aan te spreken. Daar is rekening mee gehouden. Het overtollige water wordt in zogenaamde zinkputten opgevangen (3 op elkaar; 3 m in hoogte in totaal). Op de foto is te zien hoe de zinkputten er uitzien. De gaten in de wand en een grof gegradeerde steensoort (lavasteen) rondom garanderen een goede infiltratie in de bodem.

Ten behoeve van controle en onderhoud worden aan de uiteinden van de poreuze rioolstrengen inspectieputten geplaatst met een overstort naar de zinkputten.

---

Ede, 8 oktober 2001

Deel: ' Infiltratieriool parkeerterrein gemeentehuis Ede '
Lees ook