www.cbs.nl

centraal bureau voor de statistiek

cbs persbericht pb12-021 pagina 1 van 5
5 april 2012

9.30 uur
persbericht
inflatie onveranderd op 2,5 procent


* kleding verhoogt inflatie

* voedingsmiddelen verlagen inflatie

* inflatie eurozone licht gedaald

de inflatie is in maart 2012 voor de derde maand op rij uitgekomen op 2,5 procent. dit blijkt uit cijfers van het cbs. de inflatie is al negen maanden lang vrijwel stabiel.
de prijsontwikkeling van kleding had in maart een verhogend effect op de inflatie. in maart lagen de prijzen van kleding gemiddeld 2,5 procent hoger dan een jaar eerder. in februari was prijsstijging van kleding op jaarbasis 0,5 procent.
de prijsontwikkeling van voedingsmiddelen had een verlagend effect op de inflatie. gemiddeld waren voedingsmiddelen 1,8 procent duurder dan in maart vorig jaar, maar de stijging op jaarbasis was vorige maand nog 2,4 procent. de inflatie volgens de europees geharmoniseerde methode (hicp) in nederland was net als in januari en februari 2,9 procent. volgens eurostat daalde de inflatie in de eurozone in maart met 0,1 procentpunt naar 2,6 procent. de inflatie in nederland blijft daarmee boven de inflatie in de eurozone.
inflatie (cpi)
0
1
2
3
j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m 2010 2011 2012
%
bron: cbs
cbs persbericht pb12-021 pagina 2 van 5
technische toelichting
inflatie
de inflatie in nederland wordt gemeten als de stijging van de consumentenprijsindex (cpi) ten opzichte van de overeenkomstige periode in het voorgaande jaar. de consumentenprijsindex geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door de nederlandse huishoudens.
europees geharmoniseerde consumentenprijsindex
naast de nationale consumentenprijsindex is er ook een europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (harmonized index of consumer prices, hicp). met de hicp is het mogelijk de inflatie tussen de lidstaten van de europese unie te vergelijken. definities, indelingen en methoden zijn daartoe zo goed mogelijk gecoördineerd en in europese regelgeving vastgelegd. er wordt een hicp berekend voor de afzonderlijke lidstaten, voor de groep landen die de euro hebben ingevoerd (eurozone) en voor de europese unie als geheel.
voorlopige uitkomsten
de uitkomsten over de consumentenprijsindex van een verslagmaand zijn bij de eerste publicatie voorlopig en krijgen een maand later een definitieve status. cijfers kunnen worden bijgesteld op grond van nagekomen gegevens. meer informatie
voor meer informatie kunt u de website van het cbs bezoeken (www.cbs.nl). op de website vindt u ook het conjunctuurbericht van het cbs, waarin een samenhangend beeld wordt gegeven van de conjuncturele ontwikkeling. u kunt zich op het conjunctuurbericht abonneren via de website (informatie voor/publiek/abonnementen).


Deel: ' Inflatie onveranderd op 2,5 procent '
Lees ook