centraal bureau voor de statistiek persbericht
pb08-072
6 november 2008

inflatie weer onder 3 procent

· inflatie lager door sterkste daling benzineprijs in dertig jaar · ook inflatie eurozone flink lager

de nederlandse inflatie is in oktober uitgekomen op 2,8 procent. dat is flink lager dan in september, toen de consumentenprijzen gemiddeld 3,1 procent hoger lagen dan een jaar eerder. dit blijkt uit de consumentenprijsindex (cpi) van het cbs. deze daling wordt veroorzaakt door fors lagere benzineprijzen. benzine was in oktober 8,8 procent goedkoper dan een maand eerder. dit is de grootste maandelijkse daling van de benzineprijs in dertig jaar. benzine was hierdoor in oktober iets goedkoper dan een jaar eerder. ook diesel en lpg waren een stuk goedkoper dan vorige maand. naast benzine hadden ook voedingsmiddelen een licht verlagend effect op de inflatie. na de sterke prijsstijgingen van voeding het afgelopen jaar lagen de prijzen in oktober 6,3 procent hoger dan een jaar eerder. in september was voeding nog 6,8 procent duurder dan een jaar eerder. de nederlandse inflatie volgens de europees geharmoniseerde methode (hicp) is in oktober uitgekomen op 2,5 procent. dit is 0,3 procentpunt lager dan in september. volgens een raming van eurostat bedroeg de inflatie in de eurozone 3,2 procent. ook dat is een sterke afname ten opzichte van september, toen de inflatie nog 3,6 procent bedroeg. nederland behoort nog steeds tot de landen met de laagste inflatie van de eurozone. inflatie (cpi) en prijsontwikkeling benzine % mutatie t.o.v. een jaar eerder 20
ln.... 15
10
sbc.... 5
0

-5
w -10
w -15
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 benzine inflatie w bron: cbs
cbs persbericht pb08-072xxx pagina 1 van 5

technische toelichting

inflatie
de inflatie in nederland wordt gemeten als de stijging van de consumentenprijsindex (cpi) ten opzichte van de overeenkomstige periode in het voorgaande jaar. de consumentenprijsindex geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door de nederlandse huishoudens.
europees geharmoniseerde consumentenprijsindex
naast de nationale prijsindex publiceert elke lidstaat van de europese unie een geharmoniseerde prijsindex. deze europese indices dienen speciaal voor het vergelijken van de inflatie tussen de lidstaten van de europese unie. het cbs publiceert daartoe voor nederland naast de cpi de hicp (harmonized index of consumer prices).
voor europa zijn er twee met de nederlandse hicp vergelijkbare inflatiemaatstaven. de consumentenprijsindex voor de monetaire unie (de muicp) geeft de gemiddelde prijsontwikkeling weer in de groep van landen die de euro hebben ingevoerd (de eurozone). de europese index van consumentenprijzen (eicp) geeft de prijsontwikkeling weer zoals die gemiddeld in de gehele europese unie is. de uitkomsten over oktober 2008 voor de afzonderlijke landen van de europese unie worden op 14 november gepubliceerd door eurostat.
voorlopige uitkomsten
de uitkomsten over de consumentenprijsindex zijn in de regel één maand voorlopig. cijfers kunnen worden aangepast op grond van nagekomen gegevens.
meer informatie
voor meer informatie kunt u de website van het cbs bezoeken (www.cbs.nl). op de website vindt u ook het conjunctuurbericht van het cbs, waarin een samenhangend beeld wordt gegeven van de conjuncturele ontwikkeling. u kunt zich op het conjunctuurbericht abonneren via de website (informatie voor/publiek/abonnementen).
cbs persbericht pb08-072 pagina 2 van 5

inflatie, historische reeks

jan. febr. maart april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jaar in procenten
1989 0,8 0,9 0,8 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,3 1,4 1,2 1,3 1,1 1990 2,2 2,3 2,3 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,7 2,9 2,8 2,6 2,5 1991 3,2 2,9 3,2 3,1 3,2 3,4 4,5 4,6 4,4 4,5 4,8 4,9 3,9 1992 4,1 4,4 4,2 4,4 4,2 4,0 3,1 3,5 3,4 3,0 2,9 2,6 3,7 1993 2,5 2,4 2,3 2,3 2,3 2,1 2,2 2,0 1,8 1,9 1,7 1,7 2,1 1994 2,4 3,0 2,9 2,8 2,9 3,0 2,7 2,6 2,7 2,8 2,5 2,6 2,7 1995 2,4 2,4 2,3 2,3 2,1 2,1 1,8 1,5 1,5 1,3 1,6 1,7 2,0 1996 1,9 1,8 2,0 2,0 2,0 1,8 2,2 1,9 2,0 2,4 2,3 2,5 2,1 1997 2,3 2,2 2,0 1,8 2,2 2,2 2,3 2,6 2,6 2,3 2,5 2,3 2,2 1998 1,8 2,2 2,3 2,4 2,0 2,2 2,0 1,7 1,7 1,9 1,7 1,7 2,0 1999 2,2 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,1 2,6 2,2 2,1 2,2 2,2 2,2 2000 2,0 2,0 1,9 2,1 2,4 2,7 2,8 2,5 2,9 3,1 3,0 2,9 2,6 2001 4,2 4,5 4,6 4,9 4,9 4,5 4,6 4,7 4,7 4,3 4,2 4,4 4,5 2002 4,0 3,8 3,6 3,6 3,3 3,4 3,4 3,3 3,3 3,2 3,1 3,1 3,4 2003 2,4 2,4 2,4 2,1 2,0 2,0 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 1,7 2,1 2004 1,3 1,2 1,1 1,4 1,5 1,4 1,1 1,1 1,0 1,4 1,3 1,2 1,2 2005 1,5 1,6 1,8 1,5 1,3 1,6 1,6 1,8 1,8 1,6 1,8 2,0 1,7 2006 1,3 1,1 1,0 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,1 0,9 1,0 1,1 1,1 2007 1,4 1,5 1,8 1,8 1,8 1,7 1,5 1,1 1,3 1,6 1,9 1,9 1,6 2008 2,0 2,2 2,2 2,0 2,3 2,6 3,2 3,2 3,1 2,8 *)
*) voorlopige cijfers.
nb. van jan. 1989 ­ jan. 1994: reeks werknemers met een laag inkomen 1985=100 van febr. 1994 ­ sep. 1997: reeks alle huishoudens 1990=100 van okt. 1997 ­ dec. 2002: reeks alle huishoudens 1995=100 van jan. 2003 ­ dec. 2006: reeks alle huishoudens 2000=100 vanaf jan. 2007: reeks alle huishoudens 2006=100 bron: cbs

cbs persbericht pb08-072 pagina 3 van 5

procentuele veranderingen t.o.v. de overeenkomstige periode uit het voorgaande jaar

nationale cpi nederland geharmoniseerde index

alle alle nederland eurozone europese huishoudens huishoudens unie afgeleid 1) jaargemiddelden
1997 2,2 2,0 1,9 1,6 1,7 1998 2,0 1,7 1,8 1,1 1,3 1999 2,2 1,7 2,0 1,1 1,2 2000 2,6 2,2 2,3 2,1 1,9 2001 4,5 3,6 5,1 2,3 2,2 2002 3,4 3,4 3,9 2,2 2,1 2003 2,1 1,9 2,2 2,1 2,0 2004 1,2 0,9 1,4 2,1 2,0 2005 1,7 1,4 1,5 2,2 2,2 2006 1,1 1,5 1,7 2,2 2,2 2007 1,6 1,5 1,6 2,1 2,3 maanden
2007 januari 1,4 1,2 1,2 1,8 2,1 februari 1,5 1,3 1,4 1,8 2,1 maart 1,8 1,6 1,9 1,9 2,3 april 1,8 1,6 1,9 1,9 2,2 mei 1,8 1,6 2,0 1,9 2,1 juni 1,7 1,6 1,8 1,9 2,1 juli 1,5 1,3 1,4 1,8 2,0 augustus 1,1 1,0 1,1 1,7 1,9 september 1,3 1,2 1,3 2,1 2,2 oktober 1,6 1,5 1,6 2,6 2,7 november 1,9 1,8 1,8 3,1 3,1 december 1,9 1,7 1,6 3,1 3,2 2008 januari 2,0 1,9 1,8 3,2 3,4 februari 2,2 2,1 2,0 3,3 3,5 maart 2,2 2,0 1,9 3,6 3,8 april 2,0 1,9 1,7 3,3 3,6 mei 2,3 2,1 2,1 3,7 4,0 juni 2,6 2,4 2,3 4,0 4,3 juli 3,2 2,9 3,0 4,0 4,4 augustus 3,2 3,0 3,0 3,8 4,3 september 3,1 2,8 2,8 3,6 *) 4,2 *) oktober 2,8 *) 2,5 *) 2,5 *) 3,2 *) 1) in de afgeleide consumentenprijsindices van het cbs is het effect van veranderingen in de tarieven van de consumptie- gebonden belastingen en subsidies uit de prijsontwikkeling geëlimineerd. enkele voorbeelden zijn btw en accijns, motorrijtuigenbelasting, hondenbelasting, maar ook subsidies op milieuvriendelijke producten.
*) voorlopige cijfers.
bron: cbs/eurostat
cbs persbericht pb08-072 pagina 4 van 5

verandering consumentenprijsindex alle huishoudens (2006 = 100) naar artikelgroep

artikelgroep weging mutatie in % okt '08 *) t.o.v. bijdrage aan inflatie in %-punt

% sep '08 okt '07 sep '08 okt '08 *) 0 totaal bestedingen 100,0 -0,2 2,8 3,1 2,8 1 voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken 11,1 0,3 6,2 0,7 0,7 voedingsmiddelen 10,1 0,3 6,3 0,7 0,6 brood en graanproducten 2,1 0,5 6,2 0,2 0,1 vlees 2,2 0,7 5,2 0,1 0,1 vis, schaal- en schelpdieren 0,4 -0,1 5,3 0,0 0,0 melk, kaas en eieren 1,5 0,3 11,6 0,2 0,2 oliën en vetten 0,2 0,6 12,1 0,0 0,0 fruit 0,8 -3,9 6,7 0,1 0,1 groenten en aardappelen 1,2 1,8 4,1 0,0 0,0 suiker, zoetwaren en ijs 0,8 0,7 6,4 0,0 0,1 overige voedingsmiddelen 1,1 0,6 2,5 0,0 0,0 alcoholvrije dranken 0,9 0,1 5,2 0,0 0,0 koffie, thee en cacao 0,3 -1,1 5,4 0,0 0,0 mineraalwater, frisdranken en sappen 0,6 0,7 5,1 0,0 0,0 2 alcoholhoudende dranken en tabak 2,8 0,3 3,7 0,1 0,1 alcoholhoudende dranken 1,2 0,1 3,6 0,1 0,0 tabak 1,7 0,4 3,8 0,1 0,1 3 kleding en schoeisel 5,1 0,7 -0,2 0,0 0,0 kleding en kledingstoffen 4,2 0,7 -0,6 0,0 0,0 schoeisel en schoenreparaties 0,9 0,4 1,6 0,0 0,0 4 huisvesting, water en energie 24,2 0,0 3,3 0,8 0,8 werkelijke huur 6,3 0,0 1,9 0,1 0,1 toegerekende huur eigen woning 10,1 0,0 1,9 0,2 0,2 onderhoud en reparatie van de woning 1,6 0,4 3,0 0,0 0,0 watervoorziening en overige diensten i.v.m. de woning 1,3 0,0 3,1 0,0 0,0 energie 4,9 0,1 8,1 0,4 0,4 5 stoffering, huishoudelijke apparaten 6,5 0,2 2,4 0,2 0,2 meubelen en vloerbedekking 2,8 0,0 3,3 0,1 0,1 huishoudtextiel 0,5 -0,2 3,0 0,0 0,0 huishoudelijke apparatuur incl. reparatie 0,8 0,2 -1,9 0,0 0,0 vaat- en glaswerk en huishoudelijke artikelen 0,6 0,9 1,6 0,0 0,0 gereedschappen en werktuigen voor huis en tuin 0,4 0,8 2,0 0,0 0,0 dagelijks woningonderhoud 1,5 0,5 3,1 0,0 0,0 6 gezondheid 1,2 0,3 0,5 0,0 0,0 7 vervoer 11,4 -2,3 2,3 0,6 0,3 aankoop voertuigen 3,0 0,6 -0,7 0,0 0,0 gebruik van privé-voertuigen, w.o. autobrandstoffen 6,6 -5,0 2,5 0,5 0,2 vervoersdiensten 1,7 2,9 6,5 0,1 0,1 8 communicatie 4,1 -0,3 -2,5 -0,2 -0,1 9 recreatie en cultuur 10,4 0,3 -0,7 -0,1 -0,1 audio en video, computers en software 2,0 -0,9 -10,7 -0,2 -0,2 duurzame goederen voor recreatie en cultuur 0,5 0,3 1,8 0,0 0,0 spelartikelen, bloemen, planten en huisdieren 1,9 0,6 0,6 0,0 0,0 recreatieve en culturele dienstverlening 2,5 0,4 4,3 0,1 0,1 boeken, kranten, tijdschriften en schrijfwaren 1,9 1,3 -2,0 0,0 0,0 pakketreizen 1,6 0,0 3,1 0,1 0,1 10 onderwijs 0,1 0,0 2,6 0,0 0,0 11 hotels, cafés en restaurants 4,7 0,2 4,2 0,2 0,2 restaurants, cafés en kantines 4,3 0,3 4,6 0,2 0,2 accommodatie 0,4 0,0 1,3 0,0 0,0 12 diverse goederen en diensten 10,8 0,2 3,9 0,4 0,4 lichaamsverzorging 2,3 0,4 1,7 0,0 0,0 artikelen voor persoonlijk gebruik, n.e.g. 0,8 0,4 3,8 0,0 0,0 sociale bescherming (w.o. kinderopvang, thuiszorg) 1,3 0,0 3,4 0,0 0,0 verzekering 3,5 0,2 5,8 0,2 0,2 financiële diensten 1,0 0,1 3,8 0,0 0,0 andere diensten n.e.g. 1,9 -0,1 3,6 0,1 0,1 13 consumptiegebonden belastingen en overheidsd. 3,2 0,0 4,5 0,1 0,1 consumptiegebonden belastingen 2,5 0,0 5,1 0,1 0,1 overheidsdiensten, w.o. college- en lesgeld vo 0,7 0,0 2,1 0,0 0,0 14 consumptie in het buitenland 4,5 -2,3 5,2 0,3 0,2
*) voorlopige cijfers.
bron: cbs
cbs persbericht pb08-072


---- --

Deel: ' Inflatie weer onder 3 procent in oktober 2008 '


Lees ook