Gemeente Zwolle

Inflatiecorrectie en gemeentelijke heffingen

Een nadere toelichting

Eind februari zijn de aanslagen voor de gemeentelijke heffingen bij de inwoners van Zwolle in de brievenbus gevallen. Het blijkt dat sommige mensen zich hebben verbaasd over deze heffingen en de genoemde inflatiecorrectie in de Belastingkrant 2003. De gemeente wil de onduidelijkheid over deze kwestie wegnemen. Daarom de uitleg in dit artikel.

"De stijging van de onroerend zaakbelasting is beperkt gebleven tot de inflatiecorrectie van 5,75 procent." Dit staat in de Belastingkrant 2003. Terwijl het Centraal Bureau voor de Statistiek aangeeft, dat de inflatiecorrectie 3,5% is voor het jaar 2003. Hoe kan dit nu? De 5,75% uit de Belastingkrant 2003 bestaat uit twee delen. Het eerste deel is het voorlopige percentage van de inflatiecorrectie voor 2003 van 3,5 %. Bij het opstellen van de begroting wordt op basis van gegevens van het Centraal Planbureau een inschatting gemaakt van het verwachte inflatiepercentage. Omdat het definitieve percentage pas na afloop van het begrotingsjaar is te bepalen, wordt een eventuele correctie (zowel hogere als lagere inflatie) ten opzichte van het ingeschatte percentage verrekend met het inflatiepercentage van het jaar daarop.
Het tweede deel is de 2,25% van de bijstelling van de geschatte inflatie van 2002. De eerste inschatting was 2,25% inflatie, maar dit viel in 2002 hoger uit, naar 4,5%. Deze correctie is meegenomen in het jaar 2003.

Op deze manier ontstaat er een inflatiecorrectie van 5,75%. Hopelijk is bij menigeen nu de onduidelijkheid weggenomen.

Overigens is de opbouw van het inflatiepercentage opgenomen op bladzijde 32 van de Concernbegroting 2003 en is te bekijken via deze site, onder het kopje actueel en vervolgens nota's kunt u de begroting 2003 vinden.


---

Zoekwoorden:

Deel: ' Inflatiecorrectie en gemeentelijke heffingen in Zwolle '
Lees ook