Gemeente Gent

I n f o a v o n d e n v o o r d e G e n t s e m i d d e n s t a n d e n h o r e c a o v e r h e t d e t a i l h a n d e l s - e n h o r e c a b e l e i d (31/08/2001)

In september en oktober worden een aantal infovergaderingen georganiseerd voor de Gentse middenstand en horeca.

De hoofddoelstelling van deze infoavonden is het toelichten van de ontwerp-beleidsnota "Detailhandel en horeca in Gent". Een aantal fundamentele onderwerpen die voor het eerst werden uitgewerkt, zullen worden toegelicht. De aanwezigen hebben de mogelijkheid om vragen te stellen en suggesties te doen voor het beleid.

Naast een toelichting van de ontwerp-beleidsnota worden ook de activiteiten van de Afdeling Detailhandel van de Dienst Economie, Werkgelegenheid en Externe Relaties voorgesteld en krijgen de aanwezigen inzage in publicaties en studies die door deze Afdeling werden uitgebracht.

Volgens de ligging van de handelszaak werden persoonlijke uitnodigingen toegestuurd. Voor de laatste bijeenkomst op 8 oktober zullen de uitnodigingen worden verzonden vanaf half september. Handelaars en horeca-uitbaters die geen uitnodiging hebben ontvangen, zijn via deze weg van harte uitgenodigd.


- Deelgebied Binnenstad - deel noord-west


maandag 3 september - 20 uur : auditorium De Schelde (1ste verdieping), Provinciaal Administratief Centrum , Woodrow Wilsonplein 2 in 9000 Gent


- Deelgebied Binnenstad - deel zuid-oost


dinsdag 4 september - 20 uur : Auditorium Blok D- Campus Rabot, Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, Gebroeders Desmetstraat 1 in 9000 Gent


- Deelgebied Centrumring


maandag 10 september - 20 uur : Auditorium Blok D - Campus Rabot, Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, Gebroeders Desmetstraat 1 in 9000 Gent


- Deelgebied Drongen- Mariakerke-Wondelgem- Sint-Amandsberg-Oostakker

dinsdag 11 september - 20 uur : Auditorium Blok D - Campus Rabot , Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, Gebroeders Desmetstraat 1 in 9000 Gent


- Deelgebied Gentbrugge - Ledeberg - Zwijnaarde - Sint Denijs Westrem
- Afsnee


maandag 8 oktober - 20 uur : auditorium De Schelde (1ste verdieping) Provinciaal Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 2 in 9000 Gent.

Informatie

Dienst Economie, Werkgelegenheid en Externe Relaties, Emile Braunplein 23, 9000 Gent, contactpersoon Jean-Pierre De Greef, tel. (09)269 43 92, e-mail economie@gent.be

Bevoegd

de heer Daniël Termont, schepen van de Haven, Economie en Feestelijkheden.

Deel: ' Info-avonden over nota 'Detailhandel en horeca in Gent' '
Lees ook