Gemeente Antwerpen

Informatieavonden over het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen

De Provincie Antwerpen werkt reeds jaren aan een duurzaam ruimtelijk beleid. Dit beleid zal beschreven worden in het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA), een uitwerking van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen op provinciaal niveau. Het RSPA behandelt een waaier van onderwerpen en heeft dan ook consequenties voor de leefomgeving van iedereen.

Om ook de bevolking over het RSPA te informeren, organiseert de Provincie Antwerpen vier regionale informatieavonden. Op deze avonden krijgen de aanwezigen meer uitleg over het RSPA en kunnen er vragen gesteld worden.

De informatieavond in Antwerpen vindt plaats op maandag 1 februari 1999 in het auditorium van het provinciehuis.

De informatieavonden starten steeds om 20 uur en eindigen omstreeks 22 uur.

laatst bijgewerkt op 25 januarii 1999 - bedrijfseenheid informatie en districtswerking van de stad Antwerpen - e-mail: info@antwerpen.be

Deel: ' Info-avonden Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen '
Lees ook