Gemeente Leiden

Klagen over geluidsoverlast Schiphol

Vannacht weer wakker geworden van vliegtuigen? Heeft u ook wel eens last van laagvliegende vliegtuigen terwijl u in de tuin zit? Daar kunt u iets aan doen! Voor klachten over vliegtuigen kunt u bellen met de klachtenlijn van Schiphol. Hier kunt u overlast melden.

BESTUURSDIENST - De Stichting Klachten- en Informatiecentrum Schiphol behandelt alle klachten die te maken hebben met vliegtuigen. Deze kunnen van zeer uiteenlopend aard zijn: u kunt bijvoorbeeld bellen over geluidsoverlast, zowel overdag als 's nachts. Het klachtenbureau gaat ook in op vragen over vliegroutes en de luchtkwaliteit op en rond Schiphol.
Het klachtenbureau registreert alle meldingen en zoekt uit wat de oorzaak kan zijn. De klachten komen terug in het jaarverslag en in een informatiebulletin. Politici en beleidsmakers krijgen op deze manier een beeld van de geluidshinder van Schiphol. Als er veel meldingen uit dezelfde plaats zijn, kunnen bepaalde vliegroutes worden gewijzigd.

Klachtenbureau
Heeft u ook last van geluidsoverlast of vragen over Schiphol, dan kunt u zeven dagen per week tussen 9.15 en 20.45 uur bellen met het klachtenbureau (020-6015555). Buiten deze uren kunt u uw klachten inspreken in een voicemailbox. U kunt ook klagen via internet op www.commissiegeluidhinderschiphol.nl.

Deel: ' Info Leidenaren over klagen over geluidsoverlast Schiphol '
Lees ook