Persbericht

InfoRay introduceert nieuwe versie van haar Business Data Portal

Amsterdam, 21 januari 1999 - InfoRay, voorheen InfoDjini en ontwikkelaar van enterprise software, brengt een nieuwe versie op de markt van haar Business Data Portal, die als het ware een entreehal vormt naar de bedrijfsgegevens. Met behulp van dit systeem, zijn business teams (business managers en IT-professionals) van een organisatie in staat om in zeer korte tijd een volledig overzicht te krijgen van de in de organisatie aanwezige bedrijfsgegevens, ongeacht in welke database of in welke applicatie deze zich bevinden. De nieuwe versie, 3.0, heeft als belangrijkste nieuwe mogelijkheid de ondersteuning van intra- en Internet-faciliteiten.

InfoRay richt zich met name op business teams van grote ondernemingen. Deze gebruikers kunnen dankzij de flexibiliteit van InfoRay in korte tijd hun eigen zakelijke informatiebehoeften opstellen, op hun eigen voorwaarden. Het management kan samen met de technologie-experts het besturingsmodel en de definities opstellen. Op het moment dat de eisen veranderen - bijvoorbeeld door fusies of marktontwikkelingen - wordt het business model direct aangepast, waardoor steeds de juiste informatie beschikbaar is. Het informatieoverzicht dat InfoRay genereert, geeft per bedrijfsproces duidelijk aan welke informatie aanwezig is en welke eventueel nog ontbreekt. Zo voorziet InfoRay in een 'Business Data Portal', die als het ware fungeert als een entree tot de bedrijfsgegevens. Met behulp van deze Business Data Portal kunnen organisatie op vragen die buiten de traditionele standaardrapportages vallen tot vijf maal sneller antwoord krijgen dan met conventionele tools mogelijk is.

Door de integratie van vrijwel elke gegevensbron binnen de organisaties, waaronder bijvoorbeeld commerciële databases, data warehouses en standaardapplicaties, biedt de technologie van InfoRay eenvoudige en flexibele toegang tot al deze gegevens, zonder de onderliggende systemen of gegevens te verstoren. Net zoals een röntgenfoto de interne structuur van het lichaam kan laten zien hoe de verschillende delen op elkaar aansluiten, de onderneming en of deze met elkaar zijn verbonden.

Architectuur van InfoRay
InfoRay 3.0 is een bundel van softwarecomponenten om bedrijfsgegevens die ontoegankelijk en niet compatibel zijn, ter beschikking te stellen aan het management. De architectuur is opgebouwd uit twee lagen: de bedrijfslaag en de datalaag.
De bedrijfslaag
De bedrijfslaag, of Info X-Ray, geeft een overzicht van alle databronnen in het bedrijf alsook de onderlinge koppelingen. Een eenvoudige Info X-Ray heeft de vorm van een matrix die bestaat uit categorieën (bijvoorbeeld 'maand' en 'filiaal') en indicatoren (bijvoorbeeld 'verkopen' en 'winst'). De bedrijfsinformatie die de gebruiker zoekt wordt via deze Info X-Ray gekoppeld aan de juiste databronnen, ongeacht structuur- of detailniveau. Waar de matrix een verbinding aangeeft tussen categorie en indicator, is een koppeling aanwezig tussen de categorie en indicator en zijn de gegevens toegankelijk.

De datalaag
De datalaag, of Flex Plane, verzamelt vervolgens de relevante gegevens uit de verschillende bronnen die in de Info X-Ray worden weergegeven. Veranderingen in de databronnen en datatypen worden direct in de Flex Plane opgenomen. Bovendien is het eenvoudig om nieuwe categorieën en indicatoren toe te voegen waardoor veranderde marktomstandigheden en nieuwe vereisten direct kunnen worden verwerkt.

Over InfoRay
InfoRay (voorheen InfoDjini) is een onafhankelijke Amerikaans software producent met zijn wortels in Nederland. Het bedrijf heeft sinds november
1998 het hoofdkantoor gevestigd in Cambridge, Massachusetts (USA). InfoRay ontwikkelde de inmiddels gepatenteerde Info X-Ray technologie. Deze flexibele technologie stelt business teams (business managers én IT-professionals) in staat om snel en efficiënt hun besturingsmodel grafisch weer te geven en direct te koppelen aan alle aanwezige databronnen in de organisatie. Hierdoor worden definities eenduidig voor iedere gebruiker: de 'Business Data Portal'; een entreehal naar alle bedrijfsgegevens. Met deze technologie kunnen managers hun informatiewensen snel en flexibel aanpassen aan de zich continu veranderende omgeving. Door het gebruik van de InfoRay-oplossing zijn organisaties in staat aanzienlijke kosten te reduceren terwijl de kwaliteit van hun informatie direct wordt verbeterd. InfoRay heeft 45 werknemers en heeft Fortune 1000 klanten in de Verenigde Staten en Europa. In 1997 bedroeg de omzet van het bedrijf in Nederland 3,2 miljoen gulden en in 1998 12 miljoen gulden.

InfoRay Inc., One Canal Park, Cambridge, MA 02141, Verenigde Staten, Tel.: 1 (617) 250 1400, Fax : 1 (617) 250 1450
InfoRay B.V., Kastanjelaan 4, Postbus 162, 3830 AD Leusden, Nederland, Tel.: +31 (0)33 4950949, Fax : +31 (0)33 4945050 Internet: www.inforay.com

Deel: ' InfoRay introduceert nieuwe versie Business Data Portal '
Lees ook