InfoRay krijgt onderscheiding op DEMO 99

Indian Wells/Leusden, 16 februari 1999 - InfoRay heeft op de meerdaagse conferentie 'DEMO 99', die plaatsvond van 7 tot 10 februari jongstleden in Indian Wells (VS), voor het eerst in de Verenigde Staten haar Business Data Portal gedemonstreerd. Chairman, President & CEO Ronald Tetteroo van InfoRay kreeg bij deze gelegenheid uit handen van Chris Shipley, Executive Producer van DEMO 99, een onderscheiding voor zijn presentatie in combinatie met de innovatieve eigenschappen van de Business Data Portal. Tetteroo is bovendien gevraagd om zitting te nemen in de adviescommissie voor de eerste Europese uitvoering van DEMO, die van 6 tot 8 oktober 1999 plaatsvindt in Barcelona.

InfoRay was uit ruim zeshonderd bedrijven geselecteerd om haar product 'on stage' te demonstreren. Aan DEMO 99 namen in totaal 70 ondernemingen deel, waarvan er veertien een demonstratie mochten geven in de enterprise software categorie. DEMO is een belangrijk evenement voor de presentatie van vernieuwende producten en technologieën. Wereldwijd bekende ondernemingen zoals Sun en Microsoft hebben hier ooit hun eerste producten getoond en de PalmPilot werd hier gelanceerd.

InfoRay is door de organisatie van DEMO onderscheiden, omdat het bedrijf met zijn Business Data Portal een vernieuwend product op het gebied van managementinformatiesystemen op de markt heeft gebracht. Ronald Tetteroo demonstreerde op maandag 8 februari de innovatieve eigenschappen van de Business Data Portal aan het aanwezige publiek. Met een toegankelijke presentatie maakte Tetteroo het publiek in korte tijd duidelijk wat de mogelijkheden van de Business Data Portal zijn. Deze eigenschappen waren voor de organisatie van DEMO 99 de belangrijkste reden om InfoRay een onderscheiding toe te kennen. De InfoRay Business Data Portal vormt als het ware een entreehal naar de bedrijfsgegevens. Het overzicht dat InfoRay's Business Data Portal geeft van de vooraf geselecteerde belangrijke bedrijfsgegevens is vergelijkbaar met het overzicht dat een 'Internet portal' geeft van Internet-informatie die op iemands persoonlijke smaak is toegesneden.

Met behulp van dit systeem zijn business teams (business managers en IT-professionals) van een organisatie in staat om in zeer korte tijd een volledig overzicht te krijgen van de in de organisatie aanwezige bedrijfsgegevens, ongeacht in welke database of in welke applicatie deze zich bevinden.
Met behulp van deze Business Data Portal kunnen organisaties op vragen die buiten de traditionele standaardrapportages vallen tot vijf maal sneller antwoord krijgen dan met conventionele tools mogelijk is. De nieuwste versie, 3.0, heeft als belangrijkste nieuwe mogelijkheid de ondersteuning van intranet en Internet.

Executive Producer Chris Shipley van DEMO zal binnenkort in Amsterdam besprekingen voeren met fabrikanten van geavanceerde technologie die hun nieuwe producten tijdens DEMO Europa willen presenteren. Bedrijven die geïnteresseerd zijn kunnen direct contact met haar opnemen via Chris@Demo.com.

Over InfoRay
InfoRay is een onafhankelijke Nederlandse softwareproducent die zijn vleugels heeft uitgeslagen naar de Verenigde Staten. Het bedrijf heeft sinds november 1998 het hoofdkantoor gevestigd in Cambridge, Massachusetts (USA). flexibele technologie stelt business teams (business managers én IT-professionals) in staat om snel en efficiënt hun besturingsmodel grafisch weer te geven en direct te koppelen aan alle aanwezige databronnen in de organisatie. Hierdoor worden definities eenduidig voor iedere gebruiker: de 'Business Data Portal'; een entreehal naar alle bedrijfsgegevens. Met deze technologie kunnen managers hun informatiewensen snel en flexibel aanpassen aan de zich continu veranderende omgeving. Door het gebruik van de InfoRay-oplossing zijn organisaties in staat aanzienlijke kosten te reduceren terwijl de kwaliteit van hun informatie direct wordt verbeterd. InfoRay heeft 45 werknemers en heeft Fortune 1000 klanten in de Verenigde Staten en Europa. In 1997 bedroeg de omzet van het bedrijf in Nederland 3,2 miljoen gulden en in 1998 12 miljoen gulden.

InfoRay Inc.,One Canal Park, Cambridge, MA 02141, Verenigde Staten, tel.: +
1 (617) 250 1400, fax : +1 (617) 250 1450, Internet: www.inforay.com of InfoRay B.V., Kastanjelaan 4, Postbus 162, 3830 AD Leusden, Nederland, tel.: +31 (0)33 4950949, fax : +31 (0)33 4945050

Deel: ' InfoRay krijgt onderscheiding op DEMO 99 '
Lees ook