Provincie Friesland


---

PERSBERICHT

Nummer: 069
Datum: 21-03-2003

Informateur voert snel gesprekken met fractievoorzitters

Informateur J. Reitsma (burgermeester van Wymbritseradiel) voert aanstaande maandag en dinsdag gesprekken met alle fractievoorzitters van de partijen in de Provinciale Staten. In deze gesprekken zullen twee zaken centraal staan:

Welke punten volgens elke fractievoorzitter in het bestuurakkoord (het equivalent van het regeerakkoord op provinciaal niveau) geregeld moeten worden Welke fracties wensen deel te nemen aan het college.

In beginsel zal op uiterlijk 3 april in een openbare vergadering met alle fractievoorzitters gehouden worden over de verkenningen en bevindingen van de informateur.

Voor meer informatie kunt u bellen met het team Communicatie van de provincie Fryslân, tel. 058 - 292 57 35. Het bericht is ook te vinden op internet: www.fryslan.nl.

---- --

Zoekwoorden:

Deel: ' Informateur Reitsma voert gesprekken met fractievoorzitters Friesland '
Lees ook