Gemeente Baarn

Informatie-avond 30-kilometergebied

Dinsdag 11 januari 2000 is er een informatie-avond over de herinrichting van straten tot 30 km-weg. Het gaat om de Nieuw Baarnstraat/Prins Hendriklaan, Javalaan/Bosstraat en Faas Eliaslaan. U bent van harte welkom om uw ervaringen en problemen rondom de verkeerssituatie in de genoemde straten kenbaar te maken. De avond wordt gehouden in Het Brandpunt aan de Oude Utrechtseweg 4a en begint om 19.30 uur.

Tijdens de informatie-avond worden de problemen geïnventariseerd en worden één of meerdere werkgroepen opgericht. De werkgroepen bestaan uit bewoners en belanghebbenden van de betreffende straten en komen een aantal maal bijeen om te praten over de inhoud van de herinrichting van de straten. Uw ervaringen vormen zo de basis voor de op te stellen herinrichtingsplannen. Het streven is de plannen voor de zomer van 2000 af te ronden. Bent u verhinderd, dan kunt u uw ervaringen en ideeën ook schriftelijk kenbaar maken. U kunt uw reactie sturen aan:
Gemeente Baarn
t.a.v. de heer Th. van de Hurk
Antwoordnummer 17

3740 WB Baarn

Een postzegel is daarbij niet nodig.


----------------------------------

Zoekwoorden:

Deel: ' Informatie-avond 30-kilometergebied Baarn '
Lees ook