Gemeente Den Helder

Weeknieuws

nieuwe plannen voor vijver, dienstencentrum en woningbouw

betreft: Informatie-avond De Schooten Centrum
week: week 22

Bewoners van De Schooten, opgelet! Op dinsdaag 8 juni aanstaande bent u vanaf 20.00 uur van harte welkom in het Dienstencentrum aan de Walvisvaardersweg.

Tijdens de informatieavond die hier wordt gehoudenkrijgt u een toelichting op de nieuwste (bouw) ontwikkelingen in het centrumgebied van De Schooten.

Het gaat om de volgende drie projecten:

vijver

De vijverkade van het Heiligharn moet vernieuwd worden. De vijver is het visitekaartje van De Schooten en verdient daarom extra aankleding. De nieuwe kade komt ruim twee meter in de vijver, waardoor de gemeente een promenade kan aanleggen. Ook de kade op de kop van de vijver wordt verplaatst om meer ruimte te creëren voor een aantrekkelijk verblijfsgebied.

dienstencentrum

Het Dienstencentrum wordt aan de noord- en zuidzijde uitgebreid met in totaal 83 zorgeenheden. Aan de laagbouw zullen er werkzaamheden in het kader van Woonkwaliteit 2000 plaatsvinden. De hoog- en laagbouw krijgen ieder een eigen ingang.

woningbouw

Aan de J. Brinkostraat en de Graaf Floris V straat staan 23 nieuwe woningen gepland. In het ontwerp is rekening gehouden met de aanwezige bomen, die daardoor merendeels behouden kunnen blijven. Het binnengebied zal autoluw worden gemaakt.

Om al deze plannen te kunnen uitvoeren heeft de gemeente het bestemmingplan De Schooten-Centrum in voorbereiding genomen. Bovendien is er voor ieder onderdeel een anticipatie- en vrijstellingsprocedure gestart. Voor nadere inlichtingen over en inzage in de plannen kunt u vanaf maandag 7 juni 1999 contact opnemen met afdeling Bouwen en Wonen van de Dienst Stadsontwikkeling en Beheer. Het loket van de afdeling bouwen en Wonen (Drs F. Bijlweg 20) is geopend op werkdagen van
8.00-14.00 uur.

Tot 29 juni 1999 kunt u schriftelijk bedenkingen tegen het bestemmingsplan inbrengen bij Burgemeester en Wethouders, postbus 36, 1780 AA Den Helder. Op 6 juli 1999 zal om 16.00 uur in het stadhuis een hoorzitting worden gehouden, waar u uw ingediende bezwaren tegen het bestemmingsplan nader kunt toelichten en/of aanvullen.
_________________________________________________________________

laaste verandering: juni 07, 1999

Deel: ' Informatie-avond De Schooten Centrum Den Helder '
Lees ook