Gemeente Houten


Informatie-avond Gebiedsvisie Geledingszone Houten Noord
30/03/99

Ter voorbereiding van de herziening van het bestemmingsplan Geledingszone Houten-Noord en Oost, is in de afgelopen periode gewerkt aan een gebiedsvisie voor de Geledingszone Houten Noord. Het gaat hierbij om het gebied tussen de Utrechtseweg, de rijksweg A12, de spoorlijn Utrecht-Geldermalsen en de Rondweg.

In de gebiedsvisie wordt aangegeven welke voorzieningen worden gerealiseerd, wat de uitbreidingsmogelijkheden zijn voor een aantal bedrijven en hoe de infrastructuur wordt aangepast. Ook de aanleg van groenvoorzieningen is in de gebiedsvisie opgenomen.

Voordat de gebiedsvisie ter beoordeling wordt voorgelegd aan de raadscommissie JORI en de gemeenteraad, willen wij u in de gelegenheid stellen kennis te nemen van de gebiedsvisie en uw vragen en opmerkingen hierover naar voren te brengen. Daarom organiseert de gemeente een informatie-avond onder voorzitterschap van de verantwoordelijke wethouder, de heer R. Lubberdink.

Informatie-avond in De Spil
Iedereen die belangstelling heeft, is van harte welkom om de informatie-avond bij te wonen op maandag 12 april a.s. om 20.30 uur in de kantine van Sporthal De Spil, Stellingmolen 1 te Houten.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Informatie-avond Gebiedsvisie Geledingszone Houten Noord '
Lees ook