Tilburg, 10 mei 1999

PERSBERICHT

GroenLinks Tilburg organiseert woensdag 19 mei in samenwerking met het Comiti Tilburg helpt de Kosovaren een informatie-avond over de achtergronden van het conflict op de Balkan met als titel:

Wat U altijd al had willen weten over de Balkan maar nooit durfde te vragen!

Datum: Woensdag 19 mei, 19.45 - 22.45 uur
Plaats: Buurtcentrum De Nieuwe Stede, Capucijnenstraat 156 (hoek Diepenstraat)

De avond heeft een informatief karakter waarbij een algemene inleiding in de Balkan en de achtergronden van de talloze oorlogen centraal zullen staan. Vier deskundige inleiders zullen vanuit hun vakgebied of werkveld een helder beeld geven op de voorgeschiedenis van het voortslepende conflict op de Balkan en de mogelijke perspectieven voor de toekomst. Aan de orde komen:


-De historische, politieke, religieuze en culturele achtergronden van het conflict op de Balkan door: Drs. Geert van Dartel, directeur van het Bureau voor actie en ontmoeting Oosterse kerken en de st. Willibrordvereniging.


-Religie en nationalisme door: Prof. Dr. Fred van Iersel, hoogleraar Theologische Faculteit Tilburg en verbonden aan Pax Christi Nederland.


-Perspectieven en antwoorden vanuit de Nederlandse vredes- en solidariteitsbeweging door: Dion van den Berg, stafmedewerker IKV/HcA en lid Comiti Tilburg helpt de Kosovaren en Wilbert Willems, voormalig directeur Press Now en lid Comiti Tilburg helpt de Kosovaren.

Waarom heeft ieder volk de historische en godsdienstige waarheid in pacht? Waarom heeft dit zulke bloedige gevolgen? Ziet U ook door de bomen het Balkan-bos niet meer? Hangen de oorlogen en zuiveringen in Zuid-Oost Europa voor U ook als een onontwarbare kluwen van oorzaak en gevolg aan elkaar? Dan is deze avond wellicht di gelegenheid de zaken eens helder op een rijtje te krijgen. Niet de zoveelste discussie over de oorlog in Kosovo maar goede informatie waarmee U zich wapent voor Uw volgende debat of verjaardagsfeest.

De avond staat onder leiding van Roel van Gurp, Wethouder van Tilburg.

EINDE PERSBERICHT

Voor inhoudelijke informatie en de programmering kunt u contact opnemen met Edwin Mermans, Tel.: 013-5445055/4662043, e-mail: mermans@kub.nl

Kosov@ Crisis at dDH: http://www.ddh.nl/fy/kosova
| Socia Media: working for sustainable media | | P.O. box 13510, 2501 EM The Hague, The Netherlands | | E-mail: boyd@sociamedia.nl Voice: +31-703654124 Fax: +31703614000 | | World Wide Web: http://www.sociamedia.nl/home.html |

Deel: ' Informatie-avond GroenLinks Tilburg over Balkan-conflict '
Lees ook