Gemeente Houten


Informatie-avond Leebrug II
06/04/99

Donderdag 15 april a.s. organiseert de gemeente een informatie-avond voor het deelplan Leebrug II. Het gebied Leebrug II wordt globaal begrensd door de Houtensewetering , de zuidelijke Rondweg, de Schalkwijkdseweg en de Ambachtsweg. In het deelplan kunnen circa 150 woningen worden gebouwd. Tijdens de avond zal de heer A.S. van Nuland een toelich-ting geven op het verkavelingsplan.

Procedure
Het is de bedoeling de proefverkaveling te behandelen in de commissievergadering van 19 mei en de raadsvergadering van 1 juni a.s. Tijdens de commissievergadering is het mogelijk om vanaf de publieke tribune het woord te voeren. Tijdens de raadsvergadering is dit niet mogelijk.

Informatie-avond
iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom om de avond bij te wonen op donderdag 15 april om 20.00 uur in de foyer van het gemeentehuis.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Zoekwoorden:

Deel: ' Informatie-avond Leebrug II Houten '
Lees ook