Stadsdeel Bos en Lommer


Bestuur en organisatie
Nieuws en Actualiteiten
Projecten
Dienstverlening
Veel gestelde vragen
print pagina

Tienercentrum in Robert Scottbuurt

In mei komt er een nieuw tienercentrum in de Robert Scottbuurt in Bos en Lommer (Eric de Roodestraat 19-21). Het centrum komt er op verzoek van jongeren en hun ouders uit deze buurt. Het wordt een centrum voor jongeren tussen de twaalf en achttien jaar. Zowel de jongeren als hun ouders gaan helpen om het centrum goed te laten draaien (vrijwilligerswerk, zelf huiswerkbegeleiding geven en dergelijke). Het stadsdeel bekijkt op dit moment of jongeren zelf kunnen helpen bij het opknappen van het centrum. De welzijnsstichting Impuls gaat het centrum beheren.

INFORMATIEBIJEENKOMST
Om buurtbewoners goed te informeren, organiseert het stadsdeel een informatiebijeenkomst op woensdag 26 maart van 19:00 uur tot 20:30 uur in de raadzaal aan de Robert Scottstraat 32. Tijdens de bijeenkomst is een aantal jongeren en hun ouders aanwezig om toe te lichten waarom zij het centrum hebben aangevraagd. Stichting Impuls zal vertellen hoe zij de begeleiding gaan vormgeven.

JONGERENBELEID BOS EN LOMMER
De komende jaren worden de locaties waar jongeren naar toe kunnen in het stadsdeel fors uitgebreid. Het stadsdeel wil vooral laagdrempelig en zeer lokale centra met verschillende accenten. De centra moeten een huiskamerachtige sfeer uitstralen. Bij vrije tijd gaat het er vooral om, dat alle kinderen en jongeren de gelegenheid krijgen om zich naar eigen interesse buitenshuis en buiten school op een zodanige manier te vermaken, dat zij er plezier aan beleven en dat dit los van alle leerprocessen ook bijdraagt aan hun vorming en
persoonlijkheidsontwikkeling. Het hele domein van welzijn en vrijetijdsbesteding is bedoeld voor ontspanning, voor leuke dingen voor de jeugd. Daarbij is het van groot belang dat de jongeren zich zelf verantwoordelijk voelen voor de voorzieningen en dat zij meebepalen welke activiteiten er worden aangeboden in het centrum en ook als vrijwilliger meewerken binnen de activiteiten. Jongerenparticipatie betekent meedenken, meedoen en meewerken.

14 maart 2003

Deel: ' Informatie-avond nieuw tienercentrum Robert Scottbuurt, Amsterdam '
Lees ook