Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: E.010
Datum: 11 januari 1999

Informatie-avond over terrassen op de Markt

Op woensdag 20 januari a.s. wordt in het stadhuis een informatie-bijeenkomst georganiseerd over het beleidsvoornemen van het gemeentebestuur om gedurende de zomermaanden een terras in te richten op de Markt en hiervoor 8 parkeerplaatsen op te offeren. De informatie-bijeenkomst is openbaar en begint om 20.00 uur.

Het gemeentebestuur hecht veel waarde aan het ontwikkelen en het versterken van de functie van de Binnenstad. Om tot concrete maatregelen te komen staat in het Programma op Hoofdzaken aangegeven dat onderzocht moet worden of het verkeersluw maken van de binnenstad de aantrekkelijkheid van dit gebied kan vergroten. Dat een en ander moet plaatsvinden in overleg met ondernemers en bewoners staat wat het gemeentebestuur betreft buiten kijf. Daarom werden de ondernemers en de bewoners in de directe omgeving van de Markt onder andere door middel van een bewonersbrief op de hoogte gesteld van het beleidsvoornemen om de bestemming van het pand Markt
17 zodanig te wijzigen dat er een horecabedrijf in gevestigd kan worden. Bovendien wil het college 8 parkeerplaatsen op de Markt beschikbaar stellen voor de exploitatie van een terras, gedurende de periode van mei tot en met oktober 1999. Het is de bedoeling dat het terras op de Markt wordt geëxploiteerd door diverse horeca-ondernemers. De overige parkeerplaatsen blijven vrij toegankelijk en de rijstroken in beide richtingen blijven open voor het verkeer.

Bij dit beleidsvoornemen stelde het gemeentebestuur zich op het standpunt dat wanneer uit de reacties zou blijken dat meer informatie gewenst is, een bijeenkomst zou worden gehouden in het stadhuis. Diverse bewoners en ondernemers reageerden op het voornemen van het college, vandaar dat op woensdag 20 januari om 20.00 uur een bijeenkomst in het stadhuis wordt gehouden over de ontwikkelingen op de Markt.

Laatste wijziging: 11 January 1999

Deel: ' Informatie-avond over terrassen op Markt Maassluis '
Lees ook