Gemeente Houten


Informatie-avond Proefverkaveling Leebrug II
06/04/99

Op donderdag 15 april a.s. om 20.00 uur organiseert de gemeente een informatie-avond voor het deelplan Leebrug II. Het gebied Leebrug II wordt globaal begrensd door de Houtensewete-ring, de zuidleijke rondweg, de Schalkwijkseweg en de Ambachtsweg. In het deelplan kunnen circa 150 woningen worden gebouwd.
Tijdens de bijeenkomst zal de heer T. van Nuland een toelichting geven op de proefverkaveling.
Alle direct betrokkenen zijn persoonlijk uitgenodigd. Uiteraard zijn alle overige belangstellenden ook van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen.
Let op!
Het gaat hierbij om een proefverkaveling, woningontwerpen zullen dan ook nog niet ter sprake komen.

Verdere procedure
Het is de bedoeling de proefverkaveling te behandelen in de commissievergadering van 19 mei en de raadsvergadering van 1 juni a.s.. Voor nadere informatie kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met de heer T. van Nuland, telefoon 030 - 639 28 58.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Zoekwoorden:

Deel: ' Informatie-avond proefverkaveling Leebrug II Houten '
Lees ook