Gemeente Houten


Informatie-avond rioleringsplan

26/01/99

Donderdag 4 februari is er een informatie-avond over het rioleringsplan onder voorzitterschap van wethouder H. Lenstra. Éen van de onderwerpen in dit rioleringsplan is dat de 267 panden in het buitengebied, die nog niet zijn aangesloten, voor 2005 op de riolering moeten zijn aangesloten of een alternatieve voorziening van de gemeente moeten hebben. Op dit moment zijn de eigenaren van deze panden zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de septictanks.
De gemeente heeft gekozen om de aanleg en het beheer van alle lozingsvoor-zieningen in eigen hand te nemen. Zij gaat tot 2005 6,3 miljoen gulden investeren in de uitbreiding van lozingsvoorzieningen ten behoeve van de 267 nog niet aangesloten panden. De aanleg zal tussen 1999 en 2005 gefa-seerd plaatsvinden. Van de 267 panden krijgen 227 panden een aansluiting op de drukriolering. Tien panden krijgen een individuele zuiveringsoplossing met een hoog rendement (IBA+) en de overige dertig percelen worden voorzien van een verbeterde sceptictank met ene inhoud van 6 m3. Voor alle drie de lozings-voorzieningen geldt dat de gemeente de aanleg, het beheer en het onderhoud doet.
De gemeente zorgt per perceel voor een aansluitpunt op de lozingsvoorzie-ning. In de meeste gevallen komt dit aansluitpunt overeen met de erfgrens. De bewoners moeten zorgdragen voor de aansluiting van hun panden op de gmeentelijke voorziening. Zij kunnen kiezen of ze dit werk uitbesteden of het zelf uitvoeren (waarmee ze kosten besparen).

Overzichtslijst
In het Wooninformatiecentrum kunt u tijdens werkdagen van 9.00 en 17.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur aan de hand van de overzichtslijst bekijken of u een aansluiting op de drukriolering krijgt, een septictank of een (IBA+). Daarnaast kunt u een informatie-vel meenemen met een nadere toelichting op de lozingsvoorzieningen buitengebied.

Informatie-avond
Daarnaast krijgt u tijdens de informatie-avond uiteraard ook een nadere toelichting en is er gelegenheid voor het stellen van vragen. U bent van harte welkom op donderdag 4 februari om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998
Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Informatie-avond rioleringsplan Houten '
Lees ook