Gemeente Houten


Informatie-avond Schonauwen I

16/03/99

Op donderdag 25 maart om 20.00 uur organiseert de gemeente een informatie-avond over het proefverkavelingsplan voor het deelplan Schonauwen I.
Het gebied Schonauwen I wordt globaal begrensd door de spoorlijn, de Schalkwijkseweg en een geplande fietsroute van de Schalkwijkseweg naar het Castellum (het toekomstige centrum van Houten-Vinex). In het plangebied worden ongeveer 290 woningen en een basisschool gereali-seerd.
Mevrouw Dammers van de afdeling Projecten van de gemeente zal tijdens deze bijeenkomst een toelichting op het verkavelingsplan geven.

Ter inzage
De proefverkaveling ligt met ingang van 15 maart gedurende twee weken voor iedereen ter inzage bij het Wooninformatiecentrum, Het Onderdoor nummer 23. Tot en met 30 maart 1999 bestaat de mogelijkheid om schriftelijke inspraakreacties in te dienen. U kunt deze richten aan het college van Burgemeester en wethouders van Houten, Postbus 30,
3990 DA Houten.

Behandeling door commissie en raad
De proefverkaveling wordt behandeld in een bijeenkomst van de commissie JORI op 14 april en in de raadsvergadering van 27 april
1999.

Informatie-avond
Alle direct omwonenden of betrokkenen zijn van harte welkom om de informatie-avond op donderdag 25 maart om 20.00 uur in de trouwzaal van het gemeentehuis bij te wonen.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Zoekwoorden:

Deel: ' Informatie-avond Schonauwen I Houten '
Lees ook