Gemeente Houten


Informatie-avond spoorverdubbeling

16/02/99

Donderdag 18 februari organiseert de gemeente een informatie-avond over de spoorverdubbeling. Tijdens deze avond worden de resultaten van het geluids-onderzoek toegelicht. Het onderzoek betreft het gedeelte Onderdoor (cen-trum) tot Rondweg-zuid. Ook wordt er tijdens deze bijeenkomst een toelich-ting gegeven over de manier waarop met spoorwegtrillingen wordt omgegegaan.
U bent van harte welkom om deze bijeenkomst onder voorzitterschap van wethouder R. Lubberdink bij te wonen op donderdag 18 februari om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Zoekwoorden:

Deel: ' Informatie-avond spoorverdubbeling Houten '
Lees ook