Gemeente Amersfoort


tems 1 maart 2000

Informatie-avond station Koppel

Op maandag 6 maart wordt een tweede informatie-avond gehouden over station Koppel. Tijdens deze informatie-avond geven vertegenwoordigers van Railinfrabeheer en wethouder Marcel Franzel van verkeer een mondelinge beantwoording op de schriftelijk ingediende vragen van de eerste informatie-avond over het station Koppel op 23 februari j.l.. De commissievergadering VRO en VDO over deze halte in het kader van Randstadspoor is opgeschoven en is nu gepland op 3 april a.s.

De informatie-avond wordt gehouden op maandag 6 maart, in scholengemeenschap De Koppel aan de Hooglandseweg-Noord 55.

De avond begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. Vanaf 19.45 bent u welkom en staat de koffie klaar.

Zoekwoorden:

Deel: ' Informatie-avond station Koppel gemeente Amersfoort '
Lees ook