Gemeente Houten


Informatie-avond tijdelijke ketels warmtelevering
22/06/99

Op 1 april is er een informatie-bijeenkomst geweest over de invulling van het gebied Schoneveld. Op deze gebiedsvisie zijn veel inspraakreacties ingediend, welke met name gericht waren op de locatie van de voorzieningen ten behoeve van de warmtelevering voor de woningen binnen de toekomstige Vijfwal van Houten-Vinex. Naar aanleiding hiervan is er onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieve locaties voor de warmte-krachtcentrale en de tijdelijke ketels. Deze ketels zijn nodig om de wijken Loerik III en Leebrug I van warmte te voorzien gedurende de periode dat de definitieve warmtekrachtcentrale nog niet is gerealiseerd.

Op woensdag 30 juni om 20.00 uur wordt daarom in de foyer van het gemeentehuis een informatie-bijeenkomst gehouden, waarbij zal worden aangegeven tot welke mogelijke alternatieve locaties (buiten het gebied Schoneveld) het onderzoek heeft geleid.

Procedure
Voor de tijdelijke ketels heeft de REMU een vergunning aangevraagd. Naar verwachting liggen de plannen hiervoor in de periode van 1 juli tot en met 29 juli 1999 ter inzage. Bezwaren indienen tegen deze vergunning is mogelijk tot en met 29 juli 1999. Wanneer de definitieve datum voor de ter inzagelegging bekend is krijgen alle direct betrokkenen hiervan schriftelijk bericht.

Programma
De avond zal worden voorgezeten door wethouder R. Lubberdink en een toelichting op de plannen zal worden verzorgd door mevrouw Dammers van de afdeling Projecten van de gemeente. Voor beantwoording van inhoudelijke/technische vragen met betrekking tot de warmtelevering zal een vertegenwoordiger van de REMU aanwezig zijn.

Als gevolg van de nieuwe ontwikkelingen zal opnieuw moeten worden gekeken naar de invulling van het gebied Schoneveld. Wanneer er een voorstel voor de nieuwe gebiedsvisie voor Schoneveld gereed is, zal hierover wederom een informatie-avond worden georganiseerd en kunt u opnieuw inspraakreacties indienen op deze visie. Voor nadere informatie over de informatie-bijeenkomst op woensdag 30 juni kunt u tijdens kantooruren van 9.00 tot 17.00 uur telefonisch contact opnemen met mevrouw S. Dammers, telefoon 0303 - 6392 854.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Zoekwoorden:

Deel: ' Informatie-avond tijdelijke ketels warmtelevering Houten '
Lees ook