Gemeente Rotterdam


Informatie-avond tracékeuze Randstadrail

De gemeente Rotterdam organiseert maandag 27 september een informatieavond over de tracékeuze Randstadrail. Op deze bijeenkomst kunnen geïnteresseerden meer informatie krijgen over het geboorde Statenwegtracé, - het (voorlopig) voorkeurstracé van het College van B. en W. De bijeenkomst vindt plaats in het Grafisch Lyceum (voorheen Montessori-Mavo) aan het Stadhoudersplein 35 en begint om 20.00 uur. De geplande extra commissievergadering VVSR/ROG over Randstadrail op woensdag 29 september gaat in verband met de herdenking van de slachtoffers van de aardbeving in Turkije niet door.

In een aantal stands zal informatie te krijgen zijn over het boren van tunnels en het bouwen van metrostations. Ook wordt ingegaan op de noodzaak van een mogelijk station ter hoogte van de Stadhoudersweg, de sociale veiligheid rondom metrostations en de afhandeling van mogelijke schade bij de bouw van het tracé. Betrokken raadsleden en de wethouders Van den Muijsenberg en Kombrink zullen op deze informatiebijeenkomst ook aanwezig zijn. De avond wordt afgesloten met het beantwoorden door de wethouders van eventuele vragen.

Geboord Statenwegtracé
Het Statenwegtracé bestaat uit twee volledig geboorde tunnels, die beginnen bij het Centraal Station en ter hoogte van de Kleiweg bovenkomen. Er hoeft niet onder huizen of andere panden worden geboord, alleen onder rails, wegen en plantsoenen. Het College kiest (voorlopig) voor een variant met een station ter hoogte van de Stadhoudersweg. De exacte locatie van het station is nog onderwerp van nadere studie.

Verdere procedure
Op 13 oktober brengen de raadscommissies een definitief advies uit aan het College van B&W. De exacte locatie voor deze vergadering wordt nog nader bekend gemaakt. Op 28 oktober spreekt de Gemeenteraad zich uit over de gewenste tracékeuze voor RandstadRail.

Deel: ' Informatie-avond tracékeuze Randstadrail in Rotterdam '
Lees ook