Gemeente Houten


Woningbouw Prins Bernhardweg
09/03/99

Op dinsdag 16 maart organiseert de gemeente een informatie-avond over de locatie ter hoogte van de zuidzijde van de prins Bernhardweg. Deze plek is aangewezen als locatie waar op termijn woningen kunnen worden gerealiseerd. Momenteel zijn er twee voorstellen om invulling te geven aan deze locatie. Tijdens de bijeenkomst worden de proefverkavelingen getoond en krijgt u gelegenheid om hierop te reageren. De verantwoordelijke wethouder, de heer Lubberdink, zal deze informatie-avond voorzitten. In principe is deze bijeenkomst bedoeld voor de direct omwonenden zodat zij op het plan kunnen reageren. De bijeenkomst is op dinsdag 16 maart en begint om 20.00 uur in kamer
3.72 van het gemeentehuis.
Let op!
Het gaat uitsluitend om een proefverkaveling, schetsontwerpen van woningen zijn nog niet beschikbaar en zullen tijdens deze bijeenkomst dan ook niet aan de orde komen.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Informatie-avond woningbouw Prins Bernhardweg Houten '
Lees ook