Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

Verbreding of verdieping van de landbouw

FRIESLAND - 'Plattelandsontwikkeling bij jouw thuis', zo heet het project dat in januari in het WCL-gebied Zuid-West-Friesland van start gaat. De AJF biedt AJK-afdelingen in die streek informatie-avonden aan over plattelandsontwikkeling. Ook kunnen ze deelnemen aan de cursus ondernemersvaardigheden waarin jonge ondernemers leren een ondernemersplan voor hun bedrijf op te stellen. De avonden worden gesubsidieerd met WCL-gelden. Plattelandsontwikkeling betekent keuzes maken over de ontwikkeling van je eigen bedrijf. Op de avonden komen zowel het starten van een neventak, de zogenoemde verbreding van de landbouw, als ook het aankopen van extra quotum of grond, de zogeheten verdieping van de landbouw, aan bod. Omdat je als boer niet de enige partij bent die een bijdrage aan plattelandsontwikkeling levert, zul je aansluiting moeten vinden bij andere groepen. Hoe je die discussie met andere plattelandspartijen aangaat, leer je in het AJF-project. AJF-afdelingen in het WCL-gebied Zuid-West-Friesland kunnen informatie aanvragen over het project op telefoonnummer: 058-2340540.

Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

Deel: ' Informatie-avonden agrarische jongeren in ZW Friesland '
Lees ook