Provincie Groningen


Groningen, 19 maart 1999 Persbericht nr. 65

Uitnodiging aan de pers

Informatie-bijeenkomst plattelandsbeleid Westerwolde

Op dinsdag 23 maart zal er in Euroase Parc Stadskanaal (Pagecentrum) een bijeenkomst plaatsvinden over het plattelandsbeleid Westerwolde. Voor de pauze zullen er drie presentaties plaatsvinden over in het kader van plattelandsbeleid gerealiseerde projecten in Westerwolde.

Harry Weites van Castel zal een toelichting geven op het project "Elektronische snelweg", Hilbrand Sinnema, voorzitter van de werkgroep "Duurzame landbouw" zal het een en ander over de resulaten en ervaringen van deze werkgroep presenteren en Aize Tolsma van de Grontmij zal een presentatie verzorgen over het project "Westerwolde schoon".

Na de pauze zal onder leiding van Aize Bouma een discussie plaatsvinden over de toekomst van het plattelandsbeleid in Westerwolde.

Ook zal op deze avond de premiere van een video over het plattelandsbeleid in Westerwolde plaatsvinden.

De bijeenkomst zal beginnen om 19.30 uur.

U wordt van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Wim Trip, afdeling bestuurscontacten, tel. 050 3164129

Deel: ' Informatie-bijeenkomst plattelandsbeleid Westerwolde '
Lees ook