Digitale Gemeente Houten

Gemeentenieuws van 21/03/00

Informatie- en inspraakavond Recreatieplas en -Park

De uitwerking van de meeste deelplannen rondom de recreatieplas is in een ver gevorderd stadium. Nu is het in 1998 vastgestelde schetsontwerp van de Recreatieplas verder uitgewerkt. Voordat het ontwerp voor de Plas en het Park ter beoordeling wordt voorgelegd aan de gemeenteraad wordt een ieder in de gelegenheid gesteld hiervan kennis te nemen en eventuele vragen en opmerkingen naar voren te brengen.
Belangstellenden worden uitgenodigd voor de informatie- en inspraakavond op dinsdag 4 april om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis te Houten. U kunt het ontwerp zien tot 12 april in het Wooninformatie Centrum van de gemeente Houten.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 2000 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Zoekwoorden:

Deel: ' Informatie- en inspraakavond Recreatieplas en -Park Houten '
Lees ook