Gemeente Etten-Leur

5 kg. textiel per inwoner inzamelen

Doelstelling van acties hergebruik

Nederlanders danken per jaar gemiddeld 10 kilo textiel af. Landelijk gezien wordt daarvan een kleine drie kilo via verschillende kanalen ingezameld en vervolgens hergebruikt. In Nederland wordt grofweg de helft ingezameld via huis-aan-huisacties en de helft via de textielcontainers. Bijna al het textiel dat apart wordt ingezameld, kan opnieuw worden gebruikt.

In de gemeente Etten-Leur is de inzameling van textiel volledig ondergebracht bij Stichting de Kringloper. Verspreid over diverse wijken staan er 8 containers, waar textiel in gedeponeerd kan worden. Daarnaast kan het textiel bij De Kringloper of bij de milieustraat persoonlijk worden afgegeven. De opbrengst van het textiel wordt door de gemeente Etten-Leur ingezet om de afvalstoffenheffing te verlagen.

Het grootste deel van de gebruikte kleding wordt door de inzamelaars verkocht aan sorteerbedrijven in Nederland en Oost-Europa, die de kleding verder verhandelen. Een klein gedeelte gaat direct naar mensen in de derde wereld.

Bestemming
Het ingezamelde textiel wordt als volgt hergebruikt:
* Ongeveer 40% van de ingezamelde kleding is nog goed bruikbaar. Deze kleding wordt voornamelijk verkocht als tweedehands kleding aan landen in de derde wereld en aan Oostbloklanden. Voor inwoners van deze landen is deze kleding een welkome, goedkope bron van kleding.

* De kleding die te slecht is om te verkopen, wordt geschikt gemaakt voor hergebruik. Van wollen stoffen maakt men, na een selectie op kleur, nieuwe garens. Vervolgens maken zogenaamde lage lonen landen als India en Marokko hier dekens van. Ongeveer 30% van de ingezamelde kleding wordt op deze manier verwerkt.
* Katoenen kleding die voor hergebruik niet geschikt is, belandt als poetsdoek in garages of in de industrie. Dit vormt ongeveer 25% van al het ingezamelde textiel. Uiteindelijk zal slechts 5% van het ingezamelde textiel in een afvalverbrandingsinstallatie of op een stortplaats terecht komen

Welles-nietes

In de textielcontainers kunnen zowel draagbare en niet draagbare textiele producten gedeponeerd worden, zoals kleding, lakens, dekens, lappen stof, gordijnen en draagbaar schoeisel. Het aangeboden textiel moet schoon zijn. Niet in aanmerking voor hergebruik komen vloerbedekking en niet draagbaar schoeisel. Textiel dat bij het restafval terechtkomt, kan niet meer hergebruikt worden. Daarnaast kost het de gemeente (en uiteindelijk dus de burger!) ook veel geld door de verwerkingskosten. Zoals aangegven wordt in Nederland per inwoner gemiddeld 3 kilo ingezameld. In Etten-Leur ligt dit cijfer iets hoger, nl. 4 kilo per inwoner. Hoewel het in Etten-Leur dus beter gaat dan in de rest van Nederland, moet dit cijfer omhoog kunnen. Het doel is daarbij gezet op 5 kilo per inwoner. Met de medewerking van eenieder moet dit cijfer haalbaar zijn!

Deel: ' Informatie over inzameling textiel in gemeente Etten-Leur '
Lees ook