KNHS Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie---

Informatie over klassieke vogelpest voor de paardenhouderij

12-3-2003

Vanwege uitbraken van Aviaire Influenza (Klassieke Vogelpest) in de Gelderse Vallei, Laren en Breskens mogen paarden en ponys niet van en naar bedrijven met pluimvee vervoerd worden in de ingesloten gebieden. Mest van paarden op bedrijven met pluimvee mag in heel Nederland niet vervoerd worden.

Wat wel en niet mag in ingesloten gebieden en de rest van Nederland met paarden en ponys kunt u vinden op de website van de Productschappen Vee, Vlees en Eieren, kies voor bedrijfsnet en vervolgens voor het dossier "Aviaire Influenza" (klassieke vogelpest). Deze informatie kunt u ook vinden op Teletekst, pagina 460.

Voor overige vragen over de klassieke vogelpest kunt u terecht op het informatienummer: 0800-2233322.

Gevolgen voor deelname aan wedstrijden

Komt u uit een ingesloten gebied of kunt u door de beperkingen niet deelnemen aan wedstrijden, waarvoor u zich al heeft ingeschreven? Dan adviseert de KNHS u om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de betreffende wedstrijdorganisatie. In onderling overleg kan de organisatie eventueel bepalen om het reeds betaalde inschrijfgeld aan u terug te betalen of om u niet aan betaling te houden.

Bron: Productschappen Vee, Vlees en Eieren

Deel: ' Informatie over klassieke vogelpest voor de paardenhouderij '
Lees ook