Gemeente Ede

Informatie over Mond- en Klauwzeer

Uit telefoontjes en andere vragen blijkt dat de ongerustheid over de bestrijding en de gevolgen van mond- en klauwzeer (MKZ) bij veel inwoners toeneemt. Ook ondernemers willen graag weten waar zij aan toe zijn. Deze duidelijkheid kan niet altijd gegeven worden in verband met de ongrijpbaarheid van het MKZ-virus. Gelukkig nemen steeds meer mensen, bedrijven en instellingen voorzorgsmaatregelen om de kans op verspreiding van de besmettelijke dierziekte zo klein mogelijk te houden.

Veel boeren en veehouders doen dit onder meer door hun bedrijf zoveel mogelijk af te sluiten voor bezoekers en ontsmettingsbakken en -matten te plaatsen. Maar ook hobby-boeren en particulieren met een klein aantal dieren kunnen met mond- en klauwzeer te maken krijgen. Rondom de risicos van verspreiding van het virus bestaan veel vragen. Als gemeente zetten we een aantal maatregelen, informatie en antwoorden op vragen ter informatie op een rijtje.

Welke dieren zijn gevoelig voor MKZ?

Mond- en klauwzeer is een zeer besmettelijke en ernstige virusziekte die voorkomt bij evenhoevige dieren zoals runderen, varkens, schapen, geiten, wilde zwijnen, herten, reeën en dierentuindieren (bijvoorbeeld giraffen). Paarden, honden, katten en pluimvee hebben er geen last van omdat ze niet tot de evenhoevigen behoren. De ziekte is niet gevaarlijk voor mensen.

Hoe merkt u MKZ-ziekteverschijnselen?

Dieren met MKZ hebben koorts, maken een zieke indruk, eten minder en vertonen blaren o.a. aan de rand tussen huid en klauw en op de tong. De verschijnselen zijn bij runderen en varkens vaak zo duidelijk dat vrij snel een redelijke diagnose te stellen is. Bij geiten, schapen en herten zijn de verschijnselen doorgaans minder duidelijk. Om zekerheid te hebben of het de MKZ-ziekte betreft, moet een test op een bloedmonster uitgevoerd worden. Soms is een herhaling van deze test nodig. De uitslag van dat onderzoek kan een aantal dagen op zich laten wachten.

Waar moet u op letten als u MKZ-gevoelige dieren heeft?

Kijk regelmatig of de dieren verschijnselen van MKZ vertonen. Raadpleeg de dierenarts bij twijfel en vervoer de dieren niet. Werk bij voorkeur met ontsmettingsmiddelen of -matten bij betreden en verlaten van woonerf/bedrijf. Bedenk dat het MKZ-virus verspreid kan worden door contacten tussen dier-dier, dier-mens-dier, via dierlijke produkten, vervoermiddelen, maar ook door de lucht.

Is het toegestaan een kinderboerderij of een dierentuin te bezoeken?

De kinderboerderijen zijn gesloten, zeker in de gebieden waar sprake is van MKZ-risicos. Er zijn vaak MKZ-gevoelige dieren bij en bezoekers lopen ongewild risico het virus te verspreiden. Ook veel dierentuinen zijn dicht. Als u een bezoek aan een dierentuin overweegt, is het raadzaam vooraf naar de openstelling en de voorzorgsmaatregelen te informeren.

Hoe zit het met de toegankelijkheid van bossen en natuurgebieden?

De meeste bossen en natuurgebieden, zeker op de Veluwe en omgeving, zijn gesloten voor het publiek. Respecteer deze afsluitingen. Overtreding kan een forse boete opleveren, boosheid bij boeren en ongerustheid in de omgeving. Soms heeft men wel toegang via doorgaande openbare wegen en (fiets)paden. Mijd in natuurgebieden contact met MKZ-gevoelige dieren, voer geen dieren en laat geen etensresten achter.

Kunnen kinderen van boerenbedrijven naar school?

Kinderen van boerenbedrijven kunnen naar school; niemand verbiedt dat. Wel is het raadzaam om voorzorgs- en hygiënemaatregelen te nemen. Dat zijn bijvoorbeeld: douchen en schone kleren aantrekken, thuis via de voordeur naar binnen en buiten en dus niet via de keuken of de stallen, fiets niet in de stal neerzetten, voor aan de weg de schoenen en de fietsbanden ontsmetten zowel bij vertrek als bij thuiskomst. Thuis moeten zij onnodig contact met MKZ-gevoelige dieren en hun mest vermijden, zoals geiten, schapen, runderen, varkens en herten. Wissel uit school direct van kleding.

Om het zekere voor het onzekere te nemen, kan de school bij de entree (en de uitgang) van de school ontsmettingsbakken of -matten met citroenzuur of halamiet neerleggen waarop leerlingen, personeel en bezoekers hun schoenzolen kunnen ontsmetten.

Welke maatregelen treffen?

Bewoners van het agrarisch gebied en van panden met MKZ-gevoelige dieren kunnen allerlei voorzorgsmaatregelen treffen. Laat geen bezoekers toe, tenzij dat perse noodzakelijk is en dan nog na ontsmettingsmaatregelen. Laat de hond(en) niet loslopen. Plaats een noodbrievenbus voor aan de weg, zodat de postbode en de krantenbezorger het erf niet ophoeft. Zorg voor ontsmettingsmateriaal en maak duidelijk dat u uw bedrijf afschermt voor ongewenst risico.

Ook veel bedrijven in de recreatiesector kunnen nagaan welke voorzorgsmaatregelen getroffen kunnen worden. Zorg ervoor dat alle personeel goed op de hoogte is van de bedoelingen van die maatregelen. Attendeer leveranciers en bezoekers op de maatregelen.

Kunnen evenementen doorgaan of niet?

De bestrijding van de MKZ-ziekte en de maatregelen die worden getroffen om de bestrijding tegen te gaan behoren tot de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Er bestaan nauwelijks richtlijnen voor openbare bijeenkomsten en activiteiten in verband met de MKZ-ziekte. Wel zijn bossen en natuurgebieden verboden terrein en is het duidelijk dat evenementen in het (agrarisch) buitengebied met veehouderijen in feite ook taboe zijn. In de afgelopen weken zijn veel van deze activiteiten door de organisatoren zelf afgelast. Bijvoorbeeld een fietstoertocht of trimloop die door bossen, natuurgebieden en/of buitengebied voert.

Er komen veel vragen binnen bij de gemeente of zij richtlijnen hanteert voor evenementen en activiteiten.
De gemeente Ede zal aanwijzingen van het Ministerie van LNV uitvoeren, maar heeft op het ogenblik geen redenen absolute criteria op te stellen omdat dit uit veterinair oogpunt niet of nog niet noodzakelijk is. Het is in beginsel de verantwoordelijkheid van een organisator om te beslissen of een evenement wel of niet doorgaat.

Is er een regeling voor inkomstenderving?

In toenemende mate ondervinden naast agrarische en ook niet agrarische ondernemers nadelige gevolgen van de MKZ-ziekte. Voor de agrariërs bestaat een schadevergoedingsregeling. Het is niet duidelijk of en in welke mate de rijksoverheid compensatie van geleden schade overweegt voor andere ondernemers. Wij adviseren u daarvoor contact op te nemen met de nationale informatielijn voor MKZ, tel. 0800 1556.

Wie verstrekt informatie?

* Het is niet in absolute bewoordingen aan te geven hoe iemand moet handelen. De bestrijding van de MKZ-ziekte en de maatregelen hoe verspreiding van het MKZ-virus te beperken, zijn een zaak van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) en van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV). Het landelijk informatienummer over MKZ van het ministerie is: 0800 1556. Voor meer informatie over MKZ-maatregelen kunt u ook terecht op de Website van het ministerie: www.minlnv.nl/mkz
* Via Internet kunt u voor informatie ook bij de provincie Gelderland terecht: www.gelderland.nl

* De gemeente Ede heeft een bescheiden rol. De gemeente i.c. de burgemeester heeft wel de verantwoordelijkheid voor de handhaving van openbare orde en veiligheid (samen met de politie) en probeert de vragen van inwoners zo goed mogelijk te beantwoorden. Zie ook: www.ede.nl

* U kunt bellen naar het gemeentehuis: (0318) 68 09 11 (algemeen nr.); doorkiesnummers zijn: (0318) 680 638 dhr. G. Butz contactambtenaar MKZ; of (0318) 68 05 32 dhr. N. de Gouw communicatieadviseur.

Andere informatiepunten zijn:

* Telefonische hulpdienst voor agrariërs: 0800 0240021 (24 uur/7 dagen)

* LNV directie voorlichting (voor personen): tel. 070 378 54 11
* Teletekst: pagina 460

* Korrelatie: tel. 0900 1450. E-mail: vraag@korrelatie.nlEde, 6 april 2001

Deel: ' Informatie over Mond- en Klauwzeer van de gemeente Ede '
Lees ook