Provincie Drenthe

Zwemplassenfolder 2002 Informatie over veilig zwemmen in plassen

Assen, 15 mei 2002
Persberichtnummer 02-051De zwemplassenfolder 2002 is verschenen! In de folder staat informatie over de situatie van 36 zwemplassen in Drenthe. Naast de ligging van het buitenwater worden de voorzieningen en de kwaliteit van het water vermeld. Deze kwaliteit wordt door de waterschappen samen met de provincie bewaakt. De provincie actualiseert de gegevens over de Drentse zwemplassen en geeft ieder jaar de zwemplassenfolder uit. Verder wordt de hygiène van de plassen gedurende het zwemseizoen scherp in de gaten gehouden.

Op zonnige dagen trekken de Drentse zwemplassen duizenden bezoekers. Samen met de waterschappen onderzoekt de provincie regelmatig de waterkwaliteit en veiligheid van 36 zwemplassen. Deze plassen bevinden zich verspreid door de provincie. Specifiek wordt gekeken naar de aanwezigheid van cyanobacteriën en colibacteriën omdat deze risico's met zich meebrengen voor de gezondheid van de zwemmers. Ook geur, helderheid en oppervlakteverontreinigingen worden tijdens de regelmatig terugkerende inspecties onder de loep genomen. Iedere plas wordt minimaal zes keer per seizoen onderzocht gedurende de maanden april tot en met september.

De onlangs verschenen zwemplassenfolder 2002 geeft overzichtelijke informatie over de aanwezigheid van o.a. drijflijnen, afvalbakken, douches, toiletten, parkeergeld, de bereikbaarheid met het openbaar vervoer en surfmogelijkheden bij de 36 officiële Drentse zwemplassen. De provincie adviseert liefhebbers van zwemmen in buitenwater gebruik te maken van de aangewezen Drentse zwemplassen en overige kanalen, meren en plassen te mijden aangezien hier niets bekend is over de veiligheid en de waterkwaliteit.

De zwemplassenfolder is verkrijgbaar bij het provinciehuis in Assen bij de Stafgroep Communicatie, telefoon (0592)365265 (of via communicatie@drenthe.nl) en diverse gemeentehuizen en bibliotheken in de provincie. U kunt de folder ook downloaden via www.drenthe.nlVoor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Informatie over veilig zwemmen in plassen Drenthe '
Lees ook