Gemeente Apeldoorn


Persberichten naar overzicht


Experiment met informatievoorziening over stadsvernieuwingsproject via gratis Internetzuil

De Gemeente Apeldoorn, de Openbare Bibliotheek en Moes Bouwbedrijf B.V./Woningstichting St. Joseph zijn gisteren, 10 juni, gestart met een experiment om via een gratis Internetzuil informatie te verstrekken over een stadsvernieuwingsproject. Het gaat om het project Beekpark.

Project Beekpark
Beekpark is het gebied dat aan de noordwestzijde tegen het centrum aanligt. De Gemeente Apeldoorn wil samen met andere partijen het Beekpark en zijn directe omgeving verbeteren en verfraaien. Het doel is het gebied zo in te richten, dat men er met plezier kan wonen, werken en recreëren. Het park zelf wordt uitgebreid, de openbare ruimte wordt opnieuw ingericht en enkele kale of verwaarloosde locaties in het gebied zullen bebouwd worden met zon 320 woningen, een parkeergarage, een museumgebouw, een uitbreiding van de bibliotheek en kantoren. In totaal komt er 4.000 m2 voor kantoren en 16.250 m2 voor overige functies.

Internetzuil
Om de verschillende groepen belangstellenden voor dit project van informatie te voorzien is een Beekpark-site gemaakt voor Internet. Via www.apeldoorn.nl is deze site te benaderen. Voor alle belangstellenden die geen internet-aansluiting hebben, is er in de bibliotheek aan de Vosselmanstraat een internetzuil geplaatst. Via deze zuil is de Beekpark-site gratis te bezichtigen. Op een in de zuil ingebouwde printer kunnen belangstellenden uitdraaien maken van de informatie.

Een aantal aspecten maken deze internetzuil tot een uniek project. In de eerste plaats is er het besluit om een groot deel van de informatievoorziening over het project via dit nieuwe medium te verzorgen. Uiteraard zullen ook andere middelen ingezet worden om de doelgroepen te benaderen, maar er is bewust voor gekozen om niet de gebruikelijke middelen als folders en brochures in te zetten. Door te kiezen voor digitale informatievoorziening is de informatie snel en voordelig te actualiseren. In de tweede plaats is het uniek dat deze internetzuil een initiatief is van verschillende publieke en private partijen die betrokken zijn bij dit stadsvernieuwingsproject. De grote trekkers zijn de Gemeente Apeldoorn, de bibliotheek Apeldoorn en Moes Bouwbedrijf B.V./Woningstichting St. Joseph. Met dit initiatief loopt de gemeente Apeldoorn voorop in het landelijke beleid om de bibliotheken als publieke oprit voor de elektronische snelweg te positioneren. Overigens won de Apeldoornse bibliotheek onlangs zelf de WebWijzerAward voor de beste internetsite. In de derde plaats is de Beekpark-site afgeschermd. Doorlinken naar internet is niet mogelijk; via linken naar bijvoorbeeld deelnemende projectontwikkelaars, bouwbedrijven en makelaars zal het t.z.t. wel mogelijk zijn detailinformatie over indelingen van woningen, prijzen etc. op te vragen.

De Beekpark-zuil is tijdens de openingstijden van de bibliotheek te bezichtigen: maandag, woensdag en donderdag 11.00-20.30 uur, dinsdag en vrijdag 11.00-17.30 uur en zaterdag 11.00-16.00 uur.


Meer informatie over dit persbericht is verkrijgbaar bij ing. R. Scholten, woordvoerder van de Gemeente Apeldoorn. Indien u een foto wenst van de onthulling van de Beekpark-zuil dan kunt u contact opnemen met de heer Scholten. Dhr. Scholten is bereikbaar op nummer (055) 580 13 63 of (06) 51 52 64 57.


© 1999, Gemeente Apeldoorn

Deel: ' Informatie stadsvernieuwing A'doorn via Internetzuil '
Lees ook