Gemeente Ede

Bouwplannen, vrijstellingen en andere vergunningen

Met ingang van 23 augustus 2001 liggen gedurende drie weken de hieronder genoemde aanvragen, vergunningen, vrijstellingen en meldingen voor iedereen ter inzage bij het Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor 'De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede. Het Informatiecentrum is geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag bovendien tot 20.00 uur.


1. Aanvragen


Ingediend zijn de volgende aanvragen om:

Bouwvergunning

Bennekom


- vergroten en veranderen van de woning (dakkapel) Pasteurlaan 3-5 : BZ - 20010981

- vergroten van een dakkapel Vossenweg 28 : BZ - 20010985
- bouwen van een erker Cederlaan 22 : BZ - 20010992
- veranderen/vergroten/gedeeltelijk vernieuwen van woonhuis Johanniterlaan 26 : BZ - 20011043

- bouwen van 2 dakkapellen Dovenetel 3 : BZ - 20011046
- vergroten en veranderen van de woning (dakkapel) Boterbloem 9 : BZ - 20011047

- vergroten van een dakkapel (gewijzigd) Vossenweg 4b : BZ - 20011053
- vergroten en veranderen van de woning (dakkapel) Eikenlaan 18 : BZ - 20011054

Ede


- vergroten en veranderen van de woning en de garage Op den Berg 29 : BZ - 20010830

- vergroten en veranderen van een woning en bouwen van een carport Smaragdstraat 28 : BZ - 20010857

- vergroten van woning Adamsdreef 7 : BZ - 20010970
- bouwen van een erker Oortveldlaan 64 : BZ - 20010978
- geheel vernieuwen van garage Buitenzorglaan 11 : BZ - 20010999
- bouwen/plaatsen van een dakopbouw Geerestein 19 : BZ - 20011042
- woonkamer bouwen van een speelruimte tegen de Buurtscheuterlaan 68 : BZ - 20011051

- vergroten van een woning Holleweg 27 : BZ - 20011056
- vergroten van aanbouw aan achtergevel Juliana van Stolberglaan 12 : BZ - 20011059

- bouwen van een bedrijfspand Keplerlaan Ongenummerd : BZ - 20011069
INSPRAAKMOGELIJKHEDEN

Vanaf 23 augustus 2001 kan eenieder gedurende drie weken zijn zienswijze over een ingediende aanvraag om vergunning, melding of vrijstelling schriftelijk of mondeling naar voren brengen.


2. Procedures


Het plan bestaat toepassing te geven aan de hierna genoemde procedures voor de volgende bouwplannen en/of aanvragen om vrijstelling.

Verlenen vrijstelling voor afwijkingen van een bestemmingsplan voor kleine bouwwerken (art. 19, lid 3, W.R.O.) voor het bouwplan van:

BENNEKOM

J.C. Goud voor het vergroten en veranderen van de woning Van Hoffenlaan 29; BZ-2001-0621; de maximum goothoogte zal worden overschreden;

S.J. Vermeulen voor het vergroten en veranderen van de woning Vossenweg 14; BZ-2001-0707; er zal woonruimte worden gebouwd op de bestemming bedrijfsdoeleinden (zonder bebouwing);

G. van de Fliert voor het bouwen van een woning met garage Algemeer 69; BZ-2001-0944; de maximum oppervlakte aan woonruimte op de bestemming erf zal worden overschreden en er zal een berging worden gebouwd op de bestemming tuin;

N. Stoel voor het bouwen van een woning Prins Hendrikweg 3; BZ-2001-1037; er zal woonruimte worden gebouwd binnen 2,50 meter van de zijerfgrens, de bebouwingsgrens zal worden overschreden en de maximum goothoogte zal worden overschreden;

LUNTEREN

J. van Zeggelaar voor het veranderen van de woning Veldhoek 8; BZ-2001-0642; de maximum inhoud van de woning en de maximum goothoogte zullen worden overschreden;

INSPRAAKMOGELIJKHEDEN

Vanaf 23 augustus 2001 kan eenieder gedurende vier weken schriftelijk of mondeling bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen om voor een bouwplan of aanvraag de aangegeven procedure te volgen.

Verlenen vrijstelling voor afwijkingen van een geldend bestem­ mingsplan voor het bouwplan en/of aanvraag van:

EDE

P. de Vaal voor het vergroten en veranderen (plaatsen 2 dakkapellen) van de woning Kraatsweg 4; BZ-2001-0685; het maximum aantal bouwlagen zal worden overschreden;

J.C. Westermeijer voor het bouwen van een bijgebouw Bennekomseweg 42; BZ-2001-0714; de bebouwingsgrens aan de voorzijde en de maximum goothoogte zullen worden overschreden;

A.J. Smilde voor het vergroten en veranderen van de woning Van Okeghemlaan 10; BZ-2001-0726; het maximum aantal bouwlagen zal worden overschreden;

T. Spierings voor het vergroten en veranderen van de garage/berging Wulplaan 5; BZ-2001-0745; de maximum boeihoogte van de garage/berging zal worden overschreden;

Mevr. Moleman voor het bouwen van een schuur en paardestal Deelweg 5; BZ-2001-0939; de maximum oppervlakte aan bijgebouwen zal worden overschreden;

B.J. van den Brink voor het vergroten van de woning (dakopbouw) Valkenstein 20;BZ-2001-0990; het maximum aantal bouwlagen zal worden overschreden;

H. Poppema voor het vergroten en veranderen van de woning Geerstraat 10; BZ-2001-1042; het maximum aantal bouwlagen zal worden overschreden;

A. Blankespoor voor het vergroten en veranderen van de woning Holleweg 27; BZ-2001-1056; het maximum aantal bouwlagen zal worden overschreden;

Hadora B.V. voor het bouwen van een woning met garage/berging Slijpkruikweg ongen.; BZ-2001-1061; de erker overschrijdt de bebouwingsgrens aan de voorzijde;

BENNEKOM

Didheest Projectontwikkeling B.V. voor het bouwen van 2 woningen met garage/berging Edeseweg 83; BZ-2001-0376; de maximum oppervlakte aan woonruimte op de bestemming erf zal worden overschreden;

LUNTEREN

Camping De Goudsberg voor het bouwen van een (dienst)woning Hessenweg 85; BZ-2001-0720; de bebouwingsgrens zal worden overschreden;

WEKEROM

12. J. Waaijenberg voor het vergroten en veranderen van de woning met garage Lage Valkseweg 70; BZ-2001-0697; de maximum inhoud van de woning zal worden overschreden.

INSPRAAKMOGELIJKHEDEN

Vanaf 23 augustus 2001 kan eenieder gedurende drie weken schriftelijk of mondeling bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen om voor een bouwplan of aanvraag de aangegeven procedure te volgen.


3. Besluiten

Bouwvergunning

Bouwvergunning is verleend voor:

Bennekom


- vergroten en veranderen van de vakantiewoning Horalaan 137 : BZ - 20010232

- bouwen van een berging Korenlaan 24 : BZ - 20010348
- vergroten en veranderen van de woning Laarweg 70 : BZ - 20010742
- vergroten en veranderen van de woning (dakkapel) Kortehoven 2 : BZ - 20011073

Ede


- plaatsen van een hekwerk Bennekomseweg 42 : BZ - 20001262
- vergroten en veranderen van de woning Maria van Osstraat 81 : BZ - 20010153

- vergroten en veranderen van de woning Bettekamp 18 : BZ - 20010435
- bouwen van een dubbele garage en kantoor Reehorsterweg 7 : BZ - 20010448

- veranderen van woonhuis Prof. Oudpark 5 : BZ - 20010633
- bouwen van een winkel Brouwerstraat 26 : BZ - 20010658
- vergroten en veranderen van de woning Schumansingel 13 : BZ - 20010851

- vergroten en veranderen van de woning Wilsondreef 41 : BZ - 20010853
- vergroten en veranderen van de woning Irenelaan 1 : BZ - 20010883
Harskamp


- veranderen van de bedrijfsruimte Julianastraat 2 -4 : BZ - 20010368
Lunteren


- vergroten en veranderen van woning Vijfsprongweg 86 : BZ - 20010340
- vergroten van een kippenschuur Hazendonkseweg 23 : BZ - 20010552
- vergroten en veranderen van de woning Veenweg 80 : BZ - 20010864
Otterlo


- bouwen van een garagebedrijf Lange Heideweg 8 : BZ - 20001322
- bouwen van een berging Harskamperweg 16 : BZ - 20010791
Wekerom


- veranderen van de woning Otterloseweg 42 : BZ - 20010620
Melding

Ingestemd is met meldingen voor:

Bennekom


- vergroten van de woning ter plaatse van de Anemoon 6 : BZ - 20012243
- bouwen/plaatsen van uitgiftepunt Achterstraat Ongenummerd : BZ - 20012244

Sloopvergunning

Vergunning is verleend voor het slopen van:

Bennekom


- het geheel slopen van een bestaande stal Meentdijk 11 : BZ - 20013098

- slopen van gedeelte van een winkelpand Dorpsstraat 48 : BZ - 20013179

Ede


- slopen van een totale rook-gas afvoer Kleefsehoek 2 244 : BZ - 20013127

Ederveen


- slopen van loods (tegen markthal aan) Schras 6 : BZ - 20013162
- slopen van diverse schuren Scheivoor 6 : BZ - 20013173
Otterlo


- slopen van vleeskalverenstal Lange Heideweg 32 : BZ - 20013016
- slopen van de woning met vier schuren Apeldoornseweg 210 : BZ - 20013151

- slopen van 2 varkensschuren Apeldoornseweg 59 : BZ - 20013178
BEZWAREN

Voor informatie over de mogelijkheid bezwaar te maken tegen een verleende vergunning, vrijstelling of tegen een melding, waarmee is ingestemd, kan contact worden opgenomen met genoemde afdeling.

REACTIES

Schriftelijke reacties moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a hoofd Vergunningen en Handhaving, Postbus 9024, 6710 HM EDE.

Verzoeken om mondeling te worden gehoord kunnen telefonisch worden gedaan, tel. (0318) 68 03 26, of
68 03 37.Ede, 22 augustus 2001

Deel: ' Informatie van de gemeente Ede '
Lees ook