MINISTERIE VENW

https://www.minvenw.nl

MIN VenW: PERSBERICHT

INFORMATIE OVER LADING NA VLIEGTUIGONGELUK DIRECT NAAR

RAMPENBESTRIJDERS

Luchtvaartmaatschappijen moeten na een vliegtuigongeval onmiddellijk en zonder vertraging informatie over gevaarlijke stoffen overhandigen aan de rampenbestrijding. De Rijksluchtvaartdienst is er in geslaagd via ICAO, de internationale organisatie voor de burgerluchtvaart, de regelgeving op deze punten aan te scherpen. Aanleiding hiervoor is de aanbeveling van de parlementaire enquête commissie vliegramp Bijlmermeer om de informatievoorziening richting hulpverleners over gevaarlijke lading aan boord van een vliegtuig te verbeteren na een vliegtuigongeval. Naar verwachting wordt de aangescherpte regelgeving wereldwijd van kracht op 1 januari 2001. Vooruitlopend hierop start de Nederlandse luchtvaartsector in samenwerking met de Rijksluchtvaartdienst deze maand al met de toepassing van de regelgeving.

Bij de regeling gaat het om luchtvervoer van gevaarlijke lading die bij een vliegtuigongeval een risico kan vormen voor de veiligheid en gezondheid van mensen en schade aan het milieu kan toebrengen. Na een vliegtuigongeval moet de luchtvaartmaatschappij onmiddellijk en zonder vertraging informatie over gevaarlijke lading overhandigen aan de rampenbestrijding, zoals de luchthavenbrandweer. De luchtverkeersleidingsorganisaties fungeren hierbij als intermediair en moeten zorgen dat de informatie die zij ontvangen van de gezagvoerder en luchtvaartmaatschappij zo snel mogelijk bij de rampenbestrijders terecht komt. De informatie over de lading is beschikbaar via de NOTOC, de zogenoemde Load Notification To Captain. De luchthavenbrandweer heeft bij een ramp op het luchtvaartterein de coördinatie en zorgt er voor dat indien nodig hulpverleningsdiensten in de regio worden gealarmeerd. Verder moet de gezagvoerder, mits de situatie het toelaat, in een noodgeval aan de luchtverkeersleiding een telefoonnummer doorgeven van de luchtvaartmaatschappij waar rampenbestrijders verdere informatie over de gevaarlijke stoffen kunnen krijgen. Luchtvaartmaatschappijen moeten bovenstaande verplichtingen opnemen in hun alarmregeling. Ook beveelt ICAO aan een telefoonnummer in te stellen, waar rampenbestrijders 24 uur per dag informatie over een gevaarlijke stof kunnen opvragen.

Anja Sinnema, 070-3517117

07 dec 99 10:07

Deel: ' Informatie vliegtuigongeluk direct naar rampenbestrijders '
Lees ook