College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

INFORMATIE VOOR VROUWEN DIE DE ANTICONCEPTIEPIL GEBRUIKEN (Dit informatiebulletin is een letterlijke vertaling van het bericht dat de Europese agentschap voor de beoordeling van geneesmiddelen heeft uitgegeven)

Achtergrond

Het Europese agentschap voor de beoordeling van geneesmiddelen (EMEA) heeft de conclusies van een onlangs uitgevoerde beoordeling van orale anticonceptiepillen gepubliceerd. Het gaat om de anticonceptiepil die twee hormonen bevat, één van het oestrogeentype en één van het progestageentype.

Deze combinatie anticonceptiepillen zijn zeer effectief met een bijna 100% bescherming tegen zwangerschap als ze op de juiste wijze worden gebruikt. Ze zijn al meer dan 30 jaar in Europa beschikbaar. Het gebruik van de anticonceptiepil kan gepaard gaan met niet-ernstige bijwerkingen zoals misselijkheid, vochtophoping, lichaamsgewichttoename en stemmingsveranderingen. Deze bijwerkingen gaan vaak over na langer gebruik. Ernstige bijwerkingen zijn zeldzaam. Ongeveer 99.95% van de vrouwen die een gecombineerde anticonceptiepil gedurende een jaar gebruiken, zal geen ernstige problemen ondervinden. Bekende zeldzame maar ernstige bijwerkingen zijn veneuze trombose (losse bloedpropjes in de aderen of slagaderen), hartinfarct en beroerte.

Vanaf 1995 is het risico van veneuze trombose bestudeerd door het Comité voor Farmaceutische Specialiteiten (CPMP; Committee for Proprietary Medicinal Products), het wetenschappelijk comité van de EMEA voor het gebruik van geneesmiddelen bij de mens. Dit onderzoek is uitgevoerd omdat er nieuwe gegevens beschikbaar kwamen over een specifiek type van anticonceptiepillen. Het gaat hierbij om de anticonceptiepil die tenminste 20 microgram van het oestrogeen ethinyloestradiol en desogestrel of gestodeen als progestageen bevat (zowel de één-, twee- als driefasepil). Deze anticonceptiepil wordt ook wel "de derde generatie anticonceptiepil" genoemd.

Veneuze trombose is de vorming van bloedpropjes in de aderen, veelal in de benen of het bekken. De verschijnselen kunnen zijn: pijn en zwelling in de benen of het bekken. Onbehandeld kan dit leiden tot een embolie in de longen, een potentieel levensbedreigende aandoening. Bij embolie in de longen is het bloedpropje vanuit de beenaderen losgeschoten en in de longen terechtgekomen, waar het één van de bloedvaten kan afsluiten.

De conclusies van de CPMP


* Het gebruik van elk soort anticonceptiepil kan gepaard gaan met veneuze trombose. Dit is een zeldzame, maar ernstige bijwerking.


* De kans op trombose is het grootst in het allereerste jaar dat een vrouw een gecombineerde anticonceptiepil gebruikt, ongeacht welke soort.


* Vrouwen die een gecombineerde anticonceptiepil gebruiken die desogestrel of gestodeen met 30 microgram ethinyloestradiol bevat (één-, twee- of driefasepil) hebben een gering toegenomen kans op veneuze trombose vergeleken met vrouwen die een gecombineerde anticonceptiepil gebruiken die levonorgestrel bevat met dezelfde hoeveelheid ethinyloestradiol.

Bij vrouwen die dergelijke levonorgestrel bevattende anticonceptiepillen gebruiken is het optreden van veneuze trombose per jaar geschat op ongeveer 20 gevallen per 100.000 vrouwen die de pil gebruiken. Bij de anticonceptiepillen die desogestrel of gestodeen met 30 microgram ethinyloestradiol bevatten wordt dit aantal per jaar geschat op 30 tot 40 gevallen per 100.000 vrouwen.


* Voor anticonceptiepillen die desogestrel en gestodeen bevatten en 20 microgram ethinyloestradiol zijn er geen aanwijzingen dat er een lagere kans is op veneuze trombose dan bij anticonceptiepillen met 30 microgram ethinyloestradiol.
* Echter, de kans op veneuze trombose bij het gebruik van elke soort gecombineerde anticonceptiepil is kleiner dan de kans op deze aandoening tijdens een zwangerschap.

Adviezen aan vrouwen die een gecombineerde anticonceptiepil gebruiken


* Er is geen enkele reden voor vrouwen die al een gecombineerde anticonceptiepil gebruiken, om hiermee te stoppen vanwege deze bevindingen. Als u een desogestrel- of gestodeen bevattende gecombineerde anticonceptiepil gebruikt, kunt u hiermee doorgaan wanneer u de pil goed verdraagt.
* Als u een vraag heeft, neem dan contact op met uw arts of apotheker voor verder advies. Neem zeker contact op als u verschijnselen van een veneuze trombose vermoedt, zoals pijn en zwelling in de benen of armen. Ook als u verschijnselen van een longembolie vermoedt, zoals benauwdheid en pijn op de borst, moet u contact opnemen.


* Gecombineerde anticonceptiepillen moeten niet worden gebruikt door vrouwen met een voorgeschiedenis van of een bestaande veneuze trombose of wanneer u een hartinfarct of beroerte heeft doorgemaakt. U moet uw arts hiervan op de hoogte brengen, als dit bij u het geval is.


* Risicofactoren die uw arts moet weten bij het voorschrijven van een gecombineerde anticonceptiepil zijn ernstig overgewicht, de postnatale periode (dit is de periode na de bevalling), pas doorgemaakte chirurgische ingrepen of in de familie voorgekomen veneuze trombose. Informeer in dat geval uw arts.


* Als u een chirurgische ingreep moet ondergaan, of als u een botbreuk heeft gehad, of wanneer u bedlegerig bent, moet u uw arts vertellen dat u een gecombineerde anticonceptiepil gebruikt. Het kan zijn dat het gebruik hiervan stopgezet moet worden of dat een behandeling om veneuze trombose te voorkomen moet worden gestart.

Meer informatie over deze adviezen zal worden opgenomen in de bijsluiter.

Meer informatie is beschikbaar op de website van het College ter beoordeling van geneesmiddelen: www.cbg-meb.nlDeel: ' Informatie voor vrouwen die de anticonceptiepil gebruiken '
Lees ook