Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Miltvuurbesmetting in de Verenigde Staten

Miltvuurbesmetting in de Verenigde Staten

In de Amerikaanse staat Florida hebben inmiddels drie medewerkers van hetzelfde bedrijf een besmetting met miltvuur opgelopen. De besmetting is waarschijnlijk opzettelijk verspreid. Wat is miltvuur, hoe kun je het krijgen en wat is eraan te doen?

Miltvuur wordt door anthrax-bacteriën veroorzaakt. Het is voor mensen een zeer zeldzame aandoening. Van tijd tot tijd komt miltvuur bij vee voor. De ziekte wordt overgedragen door sporen van anthrax-bacteriën, die weliswaar onder invloed van zonlicht betrekkelijk snel worden afgebroken, maar die in de bodem vele decennia kunnen overleven. Vee dat graast op zon besmette bodem kan de anthrax-sporen inademen en ziek worden. Anthrax of miltvuur komt dus in de natuur voor, maar kan ook moedwillig worden verspreid. Men spreekt dan van een biologisch wapen.

Miltvuur is niet besmettelijk van mens op mens. Pas na de dood van de patiënt vormen de anthrax-bacteriën in het lichaam nieuwe sporen. Het is wel mogelijk om besmet te raken via bijvoorbeeld een brief, maar die kans is klein. Iemand moet een behoorlijke hoeveelheid bacteriën inademen die ook nog eens een bepaalde grootte moeten hebben. Als de bacteriën te groot zijn, komen ze niet in de longen terecht. Besmetting via inademing komt heel weinig voor maar is het meest gevaarlijk.

Besmetting en verschijnselen

Mensen kunnen vooral besmet raken via de (beschadigde) huid. Mensen die werken met huiden of karkassen van besmette dieren, of bijvoorbeeld met wol van besmette schapen, lopen een risico. Als besmetting via de huid plaatsvindt, is de ziekte herkenbaar aan een zweer op de huid. Dit kan gepaard gaan met hoofdpijn en lichte koorts. Slechts in een enkel geval komt bloedvergiftiging met hoge koorts voor.

Kenmerken van besmetting met miltvuur via inademing zijn ernstiger: hoofdpijn, hoge koorts, buikpijn en inwendige bloedingen, bloed opgeven en ademhalingsmoeilijkheden. Na een dag of vier kan daar een hersenvlies- of longontsteking bijkomen en verslechtert de situatie van de patiënt snel. In de Verenigde Staten is besmetting via inademing geconstateerd. Slechts in één geval zijn ook de ernstige ziektesymptomen vastgesteld. De betrokken patiënt is inmiddels overleden.

Behandeling

Antibiotica (zoals penicilline) kunnen, als ze voor of onmiddellijk na het optreden van de eerste symptomen worden toegediend, de kansen op overleving aanmerkelijk vergroten.

Bescherming

Er bestaat geen vaccin om miltvuur te voorkomen. Een werkzaam vaccin kan ook niet op korte termijn worden geproduceerd, ook niet in het buitenland. In de Verenigde Staten wordt aan militairen wel een vaccin aangeboden dat werkzaam is voor mensen die al besmet zijn. Dit vaccin kent echter vele bijwerkingen en is dus niet geschikt om preventief toe te dienen.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op de site van de Landelijke Coördinatiestructuur voor Infectieziektenbestrijding (LCI).

Miltvuur of Anthrax 1. Miltvuur of Anthrax
Externe link, 11-10-2001

Deel: ' Informatie VWS over miltvuurbesmetting '
Lees ook