Gemeente Amersfoort


december 1999

Op 2 december informatieavond bestemmingsplan Hooglanderveen

Om Hooglanderveen zorgvuldig te kunnen inpassen binnen Vathorst en het eigen karakter te kunnen bewaren, gaat de gemeente een apart bestemmingsplan maken voor Hooglanderveen. Ook nu wil de gemeente ervoor zorgen dat specifieke vragen/problemen van de bewoners van Hooglanderveen voldoende aan bod komen. Bij het maken van het bestemmingsplan worden bewoners en de Belangenvereniging Hooglanderveen dan ook nauw betrokken. Op 2 december is er een informatieavond in De Dissel vanaf 20.00 uur.

Wat willen we concreet met Hooglanderveen en hoe moet het dorp worden aangesloten op de nieuwbouwwijk en de omgeving daarvan? Dat is waar het bij het maken van het bestemmingsplan feitelijk om gaat. Na een inventarisatie van wat iedereen wil en duidelijk is wat nog moet worden onderzocht, wordt een programma van eisen opgesteld. Daarna volgt een concept-bestemmingsplan. Het Onwikkelings Bedrijf Vathorst BV zal de activiteiten rond het bestemmingsplan coordineren.

Infoavond
Tijdens de avond geeft het ontwikkelingsbedrijf een toelichting op de stappen die het de komende tijd met vertegenwoordigers van Hooglanderveen wil doorlopen. En over de manier waarop er regelmatig wordt overlegd met de belangengroeperingen en belanghebbenden. Gezamenlijk zullen zij het antwoord moeten vinden op de vraag wat zij met Hooglanderveen willen.

Deel: ' Informatieavond bestemmingsplan Hooglanderveen Amersfoort '
Lees ook