Provincie Friesland

23 mei 2002: Informatieavond BSE-onderzoek

Hierbij nodigen wij u uit voor een informatieavond n.a.v. het onderzoek naar de gezondheidsrisico's bij de verwerking van BSE materiaal bij Rendac Burgum B.V.
De avond wordt gehouden op 23 mei 2002 en begint om 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur) in Zalencentrum Landgoed Glinstra State, Schoolstraat 83 Burgum. Tijdens de avond worden de resultaten bekend gemaakt van het onderzoek dat in opdracht van de Provincie, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is uitgevoerd. Programma:- Opening door de voorzitter de heer dr. A.J. Mulder, gedeputeerde provincie Fryslân;
- Presentatie van de onderzoeksresultaten door de heer dr. W.H.M. van der Poel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM);
- Pauze;

- Gelegenheid tot het stellen van vragen. Naast de bovengenoemde sprekers zijn tijdens de avond vertegenwoordigers aanwezig van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Landbouw Natuurbeheer en Visserij, het Wetterskip Fryslân, de Keuringsdienst van Waren, de Gemeentelijke Gezondheid Dienst Groningen, de VROM-inspectie Noord, de gemeente Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân.
Tevens zal een vertegenwoordiging van Rendac Burgum BV aanwezig zijn.

Diegenen die de informatieavond op 7 juni 2001 hebben bezocht zullen, voor zover de naam en adresgegevens bij ons bekend zijn, persoonlijk worden uitgenodigd.
Het verslag van de vorige informatieavond (PDF bestand, 33 pagina's) kunt u hier lezen op de provinciale website. Indien u geen toegang tot internet heeft kunt u het verslag rechtstreeks bij de provincie opvragen. Wij hopen u op 23 mei 2002 op de informatieavond te mogen verwelkomen. Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Miljeubehear van de provincie Fryslân, de heer S.J. Koornstra, tel. 058 - 292 57 70 of mevrouw J. de Vos, tel. 058 - 292 51 35. 6 mei 2002
Laatste wijziging: 6-5-02 , Sigrid Keimpema.

Deel: ' Informatieavond BSE-onderzoek Friesland '
Lees ook