Gemeente Eindhoven

nieuws | persberichten

Persbericht: 1 oktober 2001

Stadsdeel Eindhoven-Centrum

Informatieavond Duurzaam Veilig Verkeer - inrichting 30-km gebieden

In het kader van het project "Duurzaam Veilig Verkeer" is de Gemeente Eindhoven voornemens om grote delen van Eindhoven-Centrum in te richten tot 30-km gebied.
Op maandag 8 oktober a.s. organiseert de Gemeente Eindhoven een inloopavond voor Eindhoven-Centrum. Belangstellenden zijn van harte welkom tussen 20.00 uur en 23.00 uur in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1. Er wordt een beeld gegeven van de maatregelen die getroffen zullen worden. Uiteraard is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen.

Deel: ' Informatieavond Duurzaam Veilig Verkeer Eindhoven '
Lees ook